Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego

Obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego

Głównym punktem programu była zaplanowa na 17 października 2016 r. konferencja ?Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych?, którą zainicjował prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, spotykając się z deklaracją gotowości jej zorganizowania ze strony prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. – Nie ma w zasadziepola do konfliktu kompetencyjnego między rządem a TK. Bo Trybunał nie rządzi, a tylko rozstrzyga o tym, czy przepis poddany jego kontroli jest zgodny lub niezgodny z konstytucją – powiedział w poniedziałek w Gdańsku prezes TK Andrzej Rzepliński podczas odbywającej się w tym mieście konferencji z okazji 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Rzepliński był pytany przez dziennikarzy, czy międzynarodowe wsparcie udzielone TK podczas konferencji w Gdańsku będzie miało znaczenie w sporze między TK a rządem. Konstytucja jest wspólnym dorobkiem nas wszystkich – podkreślił Rzepliński. Jego zdaniem nie ma „w zasadzie pola do konfliktu kompetencyjnego między rządem a Trybunałem”. – Bo Trybunał nie rządzi, a tylko rozstrzyga o tym, czy przepis poddany jego kontroli jest zgodny lub niezgodny z konstytucją – wyjaśnił. „Sądy konstytucyjne są po to by chronić mniejszość przed większością”
Podczas obchodów 30-lecia TK w Gdańsku głosy poparcia dla niezależności Trybunału Konstytucyjnego w Polsce udzielili prezesi sądów konstytucyjnych z Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy. O tym, że polski TK jest w tej chwili poddawany niesprawiedliwym atakom mówił też m.in. przewodniczący Komisji Weneckiej Gianni Buquicchio. – W ciągu 30 lat swojego istnienia Trybunał Konstytucyjny RP zbudował bardzo wysoką renomę dla siebie i był uznawany jako niezależny sąd oraz silny gwarant konstytucji Polski. Tym bardziej jest to głęboko niepokojące, że pomimo tak wysokiej renomy, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej Trybunał w tej chwili poddawany jest niesprawiedliwym atakom – powiedział Buquicchio.
W Dworze Artusa w Gdańsku podczas konferencji pod hasłem „Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych” referaty wygłosili naukowcy z całego kraju oraz sędziowie TK w stanie spoczynku – z jednym wyjątkiem referatu sędziego orzekającego prof. Leona Kieresa. Kieres ocenił, że przez lata swego orzekania TK stał na straży samorządności terytorialnej jako pierwiastka ustrojowego.
Obchody zorganizował prezydent Gdańska Paweł Adamowicz za samorządowe pieniądze. W kwietniu Sejm ograniczył budżet Trybunału Konstytucyjnego, uniemożliwiając mu tym samym organizację obchodów jubileuszu 30-lecia działalności. Wtedy prezydent Paweł Adamowicz napisał do prezesa prof. Andrzeja Rzeplińskiego, w którym nie tylko zaprosił do zorganizowania jubileuszu w Gdańsku, ale także zaoferował pomoc w przygotowaniu obchodów.
Prezydent miasta podkreślał w nim, że uroczysta sesja Trybunału jest potrzebna w sytuacji szczególnego napięcia wokół tej instytucji. Adamowicz zaznaczył, że to w Gdańsku w 1981 roku na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” uchwalono postulat powołania „niezawisłego Trybunału Konstytucyjnego (albo też odpowiedniej Izby Sądu Najwyższego), którego zadaniem będzie orzekanie o zgodności ustaw z Konstytucją oraz zgodności aktów niższego rzędu z ustawami”. Podczas konferencji prasowej w poniedziałek prezes TK podziękował władzom Gdańska za możliwość zorganizowania w tym mieście obchodów 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawdź także

Wałbrzych bez sądu pracy

W sądzie w Wałbrzychu nie ma już wydziału pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Sprawiedliwości …