Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Obiecanki czy cacanki ministra

Obiecanki czy cacanki ministra

W związku z pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi przyjętej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw informujemy, że minister sprawiedliwości nie posiada obecnie i w przyszłości mieć nie będzie, dowolnego wglądu w akta sądowe, w systemy repertoryjne, ani inne systemy informatyczne.
Nie będzie mieć także dostępu do wrażliwych danych osobowych w nich zawartych. W świetle art. 7 Konstytucji taki dowolny dostęp jest niemożliwy, żaden przepis ustawy o ustroju sądów powszechnych nie daje takiego uprawnienia ministrowi sprawiedliwości. Wgląd taki, bez zgody prezesa sądu byłby naruszeniem prawa. Artykuł 175 a par. 5 uchwalonej przez Sejm ustawy stanowi, że minister ma dostęp do centralnych baz danych i systemów teleinformatycznych w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie. Informacje i dokumenty udzielane są za pośrednictwem prezesa sądu. Dostęp do akt i informacji (w trybie sprawowanego nadzoru zewnętrznego bądź art. 114 usp) zawsze będzie udzielany ministrowi przez prezesa sądu i w określonych przepisami warunkach. Informacje uzyskiwane w ramach zewnętrznego nadzoru sprawowanego przez Ministra na zasadzie art. 37 f i g usp nie dotyczą i nie mają na celu pozyskiwania wrażliwych danych osobowych.
Ponadto minister sprawiedliwości nadzoruje działalność nadzorczą Prezesa sądu a nie czynności sądu, czy decyzje sędziego. Analiza art. 175 a par. 3 usp zawiera, zatem regulację upoważniającą Ministra do przetwarzania danych osobowych jedynie: w ramach sprawowanego nadzoru zewnętrznego ? art. 37 f i g usp, co ogranicza Ministra jedynie do weryfikacji czynności Prezesów i nie upoważnia do samodzielnego wglądu do systemów sądowych czy akt, ani analizy danych osobowych wrażliwych; w ramach uprawnień dyscyplinarnych – art. 114 usp. Minister również nie ma samodzielnego wglądu do systemów sądowych czy akt. Musi zwrócić się z odpowiednią prośbą o informacje, czy akta do Prezesa sądu; gdy jest to niezbędne ze względu na zakres lub charakter prowadzonego postępowania lub czynności. Regulacja ta jest konieczna z uwagi na wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …