Finansowanie pomostowe

Obrady MEDEL w Krakowie

W Krakowie w dniach 8-9 grudnia 2017 roku odbędzie się Zjazd Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji MEDEL, któremu towarzyszyć będzie konferencja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Katedrę Postępowania Karnego i Zakład Postępowania Cywilnego
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja poświęcona będzie tematowi: „Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości”.
Konferencja została objęteahonorowym patronatem Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Prezydenta Krakowa. Konferencja pod Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka.

Sprawdź także

Jak się „głosuje” w neoKRS

Przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa – po pytaniach Wirtualnej Polski – deklaruje wyjaśnienie skandalicznej sytuacji …

Obrady MEDEL w Krakowie

W Krakowie w dniach 8-9 grudnia 2017 roku odbędzie się Zjazd Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji MEDEL, któremu towarzyszyć będzie konferencja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Katedrę Postępowania Karnego i Zakład Postępowania Cywilnego
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja poświęcona będzie tematowi: „Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości”. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Prezydenta Krakowa. Rejestracja uczestników jest możliwa za pośrednictwem formularza internetowego. Link i program na stronie SSP IUSTITIA

Sprawdź także

Jak się „głosuje” w neoKRS

Przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa – po pytaniach Wirtualnej Polski – deklaruje wyjaśnienie skandalicznej sytuacji …