Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Obrady prokuratorów związkowców

Obrady prokuratorów związkowców

16 stycznia 2014 r. w Warszawie, po raz pierwszy w nowej kadencji obradowała Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z udziałem przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej. W trakcie którego m.in. powołano zespoły i pełnomocników ds: Ustawy prawo o prokuraturze, opracowania wniosku do TK,
w sprawie ustawy podwyższającej wiek przechodzenia na emeryturę i w stan spoczynku do 67 r. życia; powództw ustalających prawa prokuratorów m.in. zwolnienia z obowiązku pełnienia dyżurów zdarzeniowych w porze nocnej rodziców wychowujących małe dzieci, prawa do wypoczynku zgodnie z normami krajowego i europejskiego prawa pracy, pełnego zwrotu kosztów dojazdu, kontaktu z mediami, poprawy przestrzegania bhp i prawa pracy w jednostkach organizacyjnych prokuratury w szczególności poprzez utworzenie stanowisk Społecznego Inspektora Pracy, zlecenia sporządzenia opinii w sprawie dyskryminacji płacowej pracowników administracji oraz ewentualnego kierowania pozwów przeciwko pracodawcom z tytułu odszkodowania za dyskryminacje płacową, wprowadzenia ogólnokrajowej wewnętrznej polityki antymobbingowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz zespół zadaniem którego będzie wystąpienie do jednostek organizacyjnych w sprawie środków wydatkowanych na dodatki specjalne i stworzenie raportu w tej sprawie.
Rada Główna przyjęła również uchwały dotyczące sytuacji w związku funkcjonowaniem nowego operatora obsługującego przesyłki pocztowe oraz tzw. ?planów statystycznych? tworzonych przez kierowników jednostek. Uchwały te już wkrótce zostaną opublikowane.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …