Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Obrady prokuratorów związkowców

Obrady prokuratorów związkowców

16 stycznia 2014 r. w Warszawie, po raz pierwszy w nowej kadencji obradowała Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z udziałem przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej. W trakcie którego m.in. powołano zespoły i pełnomocników ds: Ustawy prawo o prokuraturze, opracowania wniosku do TK,
w sprawie ustawy podwyższającej wiek przechodzenia na emeryturę i w stan spoczynku do 67 r. życia; powództw ustalających prawa prokuratorów m.in. zwolnienia z obowiązku pełnienia dyżurów zdarzeniowych w porze nocnej rodziców wychowujących małe dzieci, prawa do wypoczynku zgodnie z normami krajowego i europejskiego prawa pracy, pełnego zwrotu kosztów dojazdu, kontaktu z mediami, poprawy przestrzegania bhp i prawa pracy w jednostkach organizacyjnych prokuratury w szczególności poprzez utworzenie stanowisk Społecznego Inspektora Pracy, zlecenia sporządzenia opinii w sprawie dyskryminacji płacowej pracowników administracji oraz ewentualnego kierowania pozwów przeciwko pracodawcom z tytułu odszkodowania za dyskryminacje płacową, wprowadzenia ogólnokrajowej wewnętrznej polityki antymobbingowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz zespół zadaniem którego będzie wystąpienie do jednostek organizacyjnych w sprawie środków wydatkowanych na dodatki specjalne i stworzenie raportu w tej sprawie.
Rada Główna przyjęła również uchwały dotyczące sytuacji w związku funkcjonowaniem nowego operatora obsługującego przesyłki pocztowe oraz tzw. ?planów statystycznych? tworzonych przez kierowników jednostek. Uchwały te już wkrótce zostaną opublikowane.

Sprawdź także

RE o stanie demokracji

Stan demokracji, praw człowieka i praworządnościRaport Sekretarza Generalnego Rady Europy 2023 – wybrane fragmenty.NIEZAWISŁOŚĆ SĄDÓWKryteria …