Finansowanie pomostowe

Obrońcy dla nieletnich

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu zapraszają na szkolenie nt. dostępu do obrońcy dla nieletnich. Szkolenie odbędzie się 6 lutego 2018 r. (wtorek) w godzinach 16.00−19.30 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu(ul. Konopnickiej 15). Helsińska Fundacja Praw Człowieka od ponad roku uczestniczy w finansowanym przez Unię Europejską projekcie ?My lawyer, my rights ? enhancing children?s rights in ciminal proceedings in the EU?, którego celem jest poprawa gwarancji procesowych dla dzieci występujących w postępowaniu karnym lub postępowaniu w sprawie nieletnich w charakterze oskarżonych (obwinionych). Jednym z jego elementów było przygotowanie raportu obrazującego dostęp nieletnich w postępowaniu karnym oraz postępowaniu w sprawach nieletnich do profesjonalnej pomocy prawnej. W jego ramach HFPC prze-prowadziła szereg wywiadów z adwokatami, radcami prawnymi oraz samymi dziećmi, a także dokonała analizy obecnie obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących prawa do obrony dzieci, a także ich dostępu do pomocy adwokata lub radcy prawnego. Kolejnym etapem projektu jest przeprowadzenie szkoleń przez ekspertów z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dla adwokatów na temat standardów pracy z dziećmi. W naszej ocenie przyczynią się one do wzrostu świadomości adwokatów na temat wymagań, jakie niesie za sobą taka praca, co przyczyni się do poprawy jakości świadczonej pomocy prawnej, a także społecznego odbioru zawodu adwokata. Zakres merytoryczny szkolenia: Standardy międzynarodowe dotyczące praw nieletnich; Standardy międzynarodowe dotyczące praw nieletnich; Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących nieletnich i dzieci oskarżonych o przestępstwa; Wybrane zagadnienia z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich; Dyrektywy Unii Europejskiej z zakresu dostępu dzieci do pomocy obrońcy; Psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem. Czas trwania szkolenia: 3,5 godziny Prowadzący: adw. Katarzyna Wiśniewska ? adwokat, koordynatorka Programu Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przez ostatnie lata zaangażowana w wiele projektów europejskich z obszaru postępowania karnego oraz praw człowieka. Ekspertka w zakresie odpowiedzialności nieletnich; powołana przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Komisji Ekspertów przy Krajowym Mechanizmie Prewencji, autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. adw. Marcin Wolny ? adwokat, z Helsińską Fundacją Praw Człowieka związany od 2010 r., początkowo jako wolontariusz w Klinice ?Niewinność?, a następnie asystent koordynatora tego projektu. Ekspert w zakresie praw nieletnich oraz gwarancji procesowych dla uczestników postępowania karnego. Obecnie w HFPC pełni funkcję asystenta w projekcie Monitoring Procesu Legislacyjnego. Prosimy o zapisanie się na szkolenie do 2 lutego 2018 r. przez formularz rejestracyjny wraz z podaniem adresu korespondencyjnego, celem późniejszego kolportażu świadectw potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu. Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu. Udział w szkoleniu zapewnia adwokatom 3 punkty z zakresu dosko-nalenia zawodowego. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list przed upływem podanego terminu.

Sprawdź także

Zbyt krótka spódniczka

Konwencja stambulska. Błędy Polski w walce z przemocą wobec kobiet Polska powinna zmienić definicję gwałtu, …