Obrońmy Sąd Najwyższy

Uchwała Zarządu SSP IUSTITIA z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie bezprawnych działań zmierzających do usunięcia sędziów Sądu Najwyższego

W najbliższych tygodniach dojdzie do próby usunięcia sędziów Sądu Najwyższego i przejęcia go przez przedstawicieli rządzącej większości.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA apeluje do polskich i międzynarodowych instytucji o uwagę. Już najbliższych dniach może dojść do próby pozbawienia możliwości orzekania legalnie powołanych w ostatnich kilkunastu latach sędziów Sądu Najwyższego. Do osiągnięcia tego celu posłużyć mogą takie metody jak zagarnięcie do Trybunału Konstytucyjnego akt sprawy (zob. komunikat o działaniach Izby Dyscyplinarnej z pominięciem I Prezesa SN

http://www.sn.pl/ http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=283-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach).

Działania takie podjęli prawnicy bezprawnie powołani w ostatnim roku do Sądu Najwyższego na stanowiska sędziów. Skutkiem ich działań ma być orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego odsuwające od orzekania większość sędziów Sądu Najwyższego, w tym kierujących w ostatnim czasie pytania do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. W następnym kroku może dojść do pozbawienia tysięcy sędziów sądów powszechnych prawa do orzekania.

To, przeciwko czemu protestowali Polacy, właśnie urzeczywistnia się. W środku wakacji, gdy kamery i ludzkie oczy nie śledzą bieżących wydarzeń, nominaci polityczni starają się podstępem i za pomocą bezprawnych praktyk przejąć Sąd Najwyższy. To, czego nie udało się zrobić ustawami, ma się dokonać orzeczeniem fasadowego Trybunału Konstytucyjnego. Są to działania intencjonalne, mające postawić Unię Europejską przed faktami dokonanymi. Rok temu w tej sprawie tysiące Polaków protestowało na ulicach polskich miast.

Jako stowarzyszenie skupiająca 3 500 z 10 000 polskich sędziów zwracamy uwagę na konieczność obrony Sądu Najwyższego. Po jego przejęciu, sprawy obywateli i inwestycje europejskich firm będą podlegać kontroli wprowadzonych do SN nielegalnych sędziów.

Przypominamy że polskie sądy to sądy unijne.
Wzywamy obywateli, instytucje europejskie i wszystkie organizacje, którym zależy na dalszym partnerstwie z naszym 38 milionowym społeczeństwem do obrony praworządności

Sprawdź także

Adwokaci o wyborze KRS

Prezes NRA do Premiera i Ministra Sprawiedliwości: przyznanie wyłącznie sędziom prawa do zgłaszania kandydatów do …