Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / OBWE lustruje SN

OBWE lustruje SN


2 lipca 2020 r. w Sądzie Najwyższym odbyło się spotkanie z członkami Misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) reprezentowanej przez:

Pana Thomasa Boserupa, Szefa Misji OBWE w Rzeczypospolitej Polskiej
Panią Martinę Barker-Ciganikovą, Zastępcę Szefa Misji
Panią Anitę Dankę, Analityka ds. Prawnych
Panią Katarzynę Katanę, Asystenta Analityka ds. Prawnych

Ze strony Sądu Najwyższego w spotkaniu udział wzięli:

Pani SSN dr hab. Joanna Lemańska, Prezes Sądu Najwyższego kierująca pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Pan SSN Józef Iwulski, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Pan SSN dr hab. Aleksander Stępkowski, Rzecznik Prasowy SN
Pan SSN dr hab. Paweł Księżak
Pan dr Valeri Vachev

Tematem spotkania był sposób realizacji kompetencji kontrolnych Sądu Najwyższego względem procesu wyborczego prowadzącego do wyboru Prezydenta RP. Obecni Sędziowie Sądu Najwyższego odpowiedzieli na szereg pytań, które nasunęły się członkom Misji po zapoznaniu się z obszernymi wyjaśnieniami pisemnymi, jakie otrzymali w trakcie wcześniejszych kontaktów z Sądem Najwyższym.

Członkowie Misji OBWE bardzo wysoko ocenili jakość dotychczasowej współpracy z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W oparciu o ich doświadczenia, obejmujące udział w kilkudziesięciu misjach monitoringowych w różnych krajach podkreślali bezprecedensową otwartość Sądu Najwyższego na współpracę i szczegółowość uzyskiwanych informacji. Członkowie Misji OBWE wyrazili chęć kontynuowania dotychczasowej formuły współpracy.

Misja OBWE w Polsce ma na celu ocenę wyborów prezydenckich pod kątem ich zgodności z zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa Polski w OBWE, z innymi normami prawa międzynarodowego oraz z powszechnymi standardami przeprowadzania wyborów w demokratycznym państwie prawa. Realizując swoje cele, Misja analizuje uregulowania prawne z zakresu prawa wyborczego oraz sposób rozstrzygania sporów wyborczych.

Sprawdź także

Arbitraż ponad granicami

Międzynarodowa Izba Handlowa ICC zaprasza do udziału w V Europejskiej Konferencji ICC na temat międzynarodowego …