Najnowsze informacje
Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / Obwieszczenie o Pierwszej Licytacji nieruchomości przy ulicy Słowackiego

Obwieszczenie o Pierwszej Licytacji nieruchomości przy ulicy Słowackiego

17 grudnia 2010r. o godz. 11.30 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Kamiennogórskiej 26 w sali nr 210 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego 45/3,

należącego do dłużniczki: Ewa Ciesielska-Kuik a stanowiącego: – nieruchomość lokalową nr 3 (wykorzystywana na cele biurowe: dwa pokoje-w tym z balkonem, kuchnia połączona z jadalnią, łazienka z wc, korytarz i skrytka-wysoki standard wykończenia, ogrzewanie gazowe) o pow. użytkowej 85,29 m kw; wejście do lokalu ze wspólnej wyremontowanej klatki schodowej; jedno z pomieszczeń usytuowanych na parterze jest również częścią przedmiotowego lokalu;
– do lokalu przynależy udział wynoszący 2/6 części w nieruchomości (częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu działki nr 83) zapisanej w KW nr 19.381; lokal położony na I piętrze budynku 4-kondygnacyjnego (w tym podpiwniczenie i poddasze), 3-lokalowego; budynek w bardzo dobrym stanie technicznym, po remoncie kapitalnym; dojazd do nieruchomości korzystny (droga utwardzona asfaltem), w pobliżu znajdują się liczne linie tramwajowe i autobusowe, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (kamienice w zwartej zabudowie z lokalami handlowo-usługowymi w przyziemiu), szkoła; działka na której posadowiony jest budynek jest utwardzona kostką granitową; ogrodzenie z elementów metalowych na betonowym cokole, wjazd przez bramę sterowaną elektrycznie,
– położonego: Poznań, ul. Słowackiego 45/3, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 19.384. Suma oszacowania wynosi 1 181 936,00zł (brutto), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 886 452,00zł (brutto). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 118 193,60zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680. Wskazane jest, aby rękojmia w gotówce wpłacona została najpóźniej w dniu 17.12.2010 r. do godz. 11.00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu, a rękojmia na konto została wpłacona najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem licytacji nieruchomości, aby dowód wpłaty wpłynął do kancelarii komornika przed terminem licytacji.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 301/08/3 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha, ul. Grunwadzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 19.382
17 grudnia 2010r. o godz. 11.30 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul.Kamiennogórskiej 26 w sali nr 210 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużniczki: Ewa Ciesielska-Kuik stanowiącego: – nieruchomość lokalową nr 1 (pomieszczenia biurowe wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym-wysoki standard wykończenia, ogrzewanie gazowe) o pow. użytkowej 146,55 m kw + garaż o pow. 16,29 m kw (posadowiony na tyłach działki nr 83); wejście do lokalu ze wspólnej wyremontowanej klatki schodowej; jedno z pomieszczeń usytuowanych na parterze jest częścią lokalu nr 3, znajdującego się na I piętrze; do lokalu przynależy udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości (częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu działki nr 83) zapisanej w KW nr 19.381; lokal położony na parterze budynku 4-kondygnacyjnego (w tym podpiwniczenie i poddasze), 3-lokalowego; budynek w bardzo dobrym stanie technicznym, po remoncie kapitalnym; dojazd do nieruchomości korzystny (droga utwardzona asfaltem), w pobliżu znajdują się liczne linie tramwajowe i autobusowe, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (kamienice w zwartej zabudowie z lokalami handlowo-usługowymi w przyziemiu), szkoła; działka na której posadowiony jest budynek jest utwardzona kostką granitową; ogrodzenie z elementów metalowych na betonowym cokole, wjazd przez bramę sterowaną elektrycznie,
– położonego: Poznań, ul. Słowackiego 45/1, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 19.382 Suma oszacowania wynosi 1 981 646,00zł (brutto), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 486 234,50zł (brutto). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 198 164,60zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680. Wskazane jest, aby rękojmia w gotówce wpłacona została najpóźniej w dniu 17.12.2010 r. do godz. 11.00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu, a rękojmia na konto została wpłacona najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem licytacji nieruchomości, aby dowód wpłaty wpłynął do kancelarii komornika przed terminem licytacji. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 301/08/3 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha, ul. Grunwadzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …