Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Obywatelskie przesłanie do policji

Obywatelskie przesłanie do policji

Trzech byłych Prezydentów RP: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski oraz liczna grupa osób zaangażowanych w sprawy publiczne, wystosowali do polskiej policji apel przypominający, że nie jest ona własnością jednej partii. Sygnatariusze apelują do tych funkcjonariuszy, którzy nie chcą powrotu do czasów MO i ZOMO, z przesłaniem:

?my, obrońcy państwa prawa i demokracji, jesteśmy jednocześnie obrońcami profesjonalnej, apartyjnej policji?. ?Pamiętamy ponure czasy PRL, z jego aparatem represji obejmującym MO i ZOMO?. Upadek tej dyktatury i jej zastąpienie demokracją i rządami prawa było dla ogromnej większości Polaków wielkim historycznym wydarzeniem. Obejmowało to tworzenie profesjonalnej, apartyjnej policji. Dlatego, broniąc państwa prawa i demokracji w Polsce, zwracamy się do policjantów, a zwłaszcza ich dowódców, aby pamiętali, że policja nie jest własnością jednej partii.
I, że policjanci, podobnie jak inni obywatele są odpowiedzialni przed konstytucją oraz ustawami, które są z nią zgodne? ? piszą autorzy tekstu. ?Z wielką uwagą przyjęliśmy stanowisko Rafała Jankowskiego, Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w sprawie wykorzystywania Policji dla uzyskania doraźnego interesu politycznego oraz apolityczności formacji i niedopuszczalności włączania jej w retorykę polityczną. Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość policjantów nie chciałaby powrotu do czasów MO i ZOMO.
Zwracamy się do tej ogromnej większości z przesłaniem: my, obrońcy państwa prawa i demokracji, jesteśmy jednocześnie obrońcami profesjonalnej, apartyjnej policji. Jednocześnie uważamy, że bezprawne działania niektórych policjantów wobec demonstrujących muszą zostać wyjaśnione. Tego wymaga państwo prawa. Rozumiejąc i podzielając obywatelską motywację osób protestujących na ulicach apelujemy, aby nie dostarczali oni pretekstów tym nielicznym policjantom, którzy są gotowi agresywnie działać, łamiąc prawa obywatelskie? ? napisali autorzy apelu. Pod tekstem, obok trzech byłych prezydentów swoje podpisy złożyło ponad 280 osób. Wśród nich ludzie nauki, kultury i sztuki oraz prawnicy, parlamentarzyści i auro parlamentarzyści, a także działacze opozycji PRL i obecnej. Do podpisania apelu autorzy zachęcają wszystkich tych, którzy chcą, by Polska była państwem prawa. Podpisy pod Apelem Obywatelskim są zbierane od czwartku, 2 sierpnia za pośrednictwem specjalnie przygotowanej strony: http://apel-obywatelski.pl. /p/
Poniżej publikujemy listę sygnatariuszy apelu: Lech Wałęsa ? Prezydent RP (1990?1995) Aleksander Kwaśniewski ? Prezydent RP (1995?2005) Bronisław Komorowski ? Prezydent RP (2010?2015) Leszek Balcerowicz ? wicepremier i minister finansów (1989?1991, 1997?2000), prezes Narodowego Banku Polskiego (2001?2007) Bogdan Borusewicz ? działacz opozycji w PRL, marszałek Senatu (2005?2015) Jerzy Buzek ? premier RP (1997?2001), przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009?2012) Włodzimierz Cimoszewicz ? prawnik, marszałek Sejmu (2005), premier RP (1996?1997), minister sprawiedliwości (1993?1995) Zbigniew Ćwiąkalski ? prawnik, minister sprawiedliwości (2007?2009) Władysław Frasyniuk ? działacz opozycji w PRL, poseł na Sejm (1991?2001) Janusz Gajos ? aktor Zbigniew Janas ? działacz opozycji w PRL, poseł na Sejm (1989?2001) Krystyna Janda ? aktorka Ryszard Kalisz ? prawnik, szef Kancelarii Prezydenta RP (1998?2000), minister spraw wewnętrznych i administracji (2004?2005) Paweł Kasprzak ? Obywatele RP Krzysztof Król ? działacz opozycji w PRL, poseł na Sejm (1991?1997) Bogdan Lis ? działacz opozycji w PRL, senator (1989?1991) Jan Lityński ? działacz opozycji w PRL, doradca prezydenta RP (2010?2015) Katarzyna Lubnauer ? przewodnicząca Nowoczesnej, poseł na Sejm Ewa Łętowska ? prawnik, Rzecznik Praw Obywatelskich (1987?1992) Krzysztof Łoziński ? przewodniczący Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji Olgierd Łukaszewicz ? aktor, fundator Fundacji im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego Kazimierz Marcinkiewicz ? premier RP (2005?2006) Marcin Matczak ? prawnik, Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego Jerzy Miller ? minister spraw wewnętrznych i administracji (2009?2011) Barbara Nowacka ? przewodnicząca Inicjatywy Polska Andrzej Olechowski ? minister spraw zagranicznych (1993?1995), minister finansów (1992) Józef Pinior ? prawnik, działacz opozycji w PRL, senator (2011?2015) Monika Płatek ? prawnik, Instytut Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego Danuta Przywara ? prezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Andrzej Rzepliński ? prawnik, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Trybunału Konstytucyjnego (2010?2016), Wojciech Sadurski ? prawnik, Uniwersytet w Sydney, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Marek Safjan ? prawnik, sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE, prezes Trybunału Konstytucyjnego (1998?2006) Grzegorz Schetyna ? przewodniczący Platformy Obywatelskiej, marszałek Sejmu (2010? 2011), minister spraw wewnętrznych i administracji (2007?2009) Andrzej Seweryn ? aktor Radosław Sikorski ? marszałek Sejmu (2014?2015), minister spraw zagranicznych (2007?2014), minister obrony narodowej (2005?2007) Jerzy Stępień ? prawnik, prorektor Uczelni Łazarskiego, prezes Trybunału Konstytucyjnego (2006?2008) Adam Strzembosz ? prawnik, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu (1990?1998) Maciej Stuhr ? aktor Jan Widacki ? prawnik, wiceminister spraw wewnętrznych (1990?1992) Henryk Wujec ? działacz opozycji w PRL, doradca Prezydenta RP (2010?2015)

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …