Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ocena zagrożeń handlu metaamfetaminą

Ocena zagrożeń handlu metaamfetaminą

W Bambergu (Bawaria, Niemcy) 5 lutego na zaproszenie Thomasa Janovskiego – Prokuratora Generalnego Bawarii odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli prokuratury i służby celnej z Polski, Niemiec i Czech – zaangażowanych w zwalczanie zjawiska wytwarzania, przemytu i handlu syntetyczną metaamfetaminą (Crystal Meth).
Delegacji polskiej przewodniczył Zbigniew Górszczyk – Dyrektor Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej. W jej skład wchodzili także Jarosław Malinowski prokurator z wymienionego powyżej Departamentu, przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Służby Celnej. W trakcie spotkania wymieniono ostatnie doświadczenia dotyczące wykrywania miejsc produkcji i szlaków przemytu syntetycznej metaamfetaminy oraz wykorzystywanej do inicjowania jej syntezy pseudoefedryny.
Opisano także dynamikę tej przestępczości oraz nowe trendy łączące się z jej rozwojem. Dużo miejsca poświęcono także zagrożeniom związanym z wprowadzaniem na rynek nowych substancji psychoaktywnych. Strona czeska postulowała o podjęcie wspólnych działań w przedmiocie ujednolicenia na terenie całej Unii Europejskiej listy nowych substancji psychoaktywnych wskazując, iż będzie to czynnik, który pozwoli na skuteczne zwalczanie przestępczości narkotykowej.
Dyrektor Zbigniew Górszczyk poinformował natomiast o projekcie zmiany ustawy prawo farmaceutyczne między innymi w zakresie ograniczeń związanych z obrotem detalicznym produktami leczniczymi zawierającymi w swym składzie substancje o działaniu psychoaktywnym.
Projekt zmian ustawowych w tej sprawie złożony został w Sejmie w dniu 23 stycznia 2015 r. Kolejne spotkanie poświęcone tematyce zwalczania zjawiska związanego z produkcją i dystrybucją narkotyków syntetycznych i prekurosorów do ich syntezy odbędzie się pod koniec 2015 r.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …