Najnowsze informacje

Ochrona danych osobowych

NIK używa danych osobowych z wielką ostrożnością, a ich przetwarzanie obwarowane jest w Izbie wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami ? podkreślał prezes Krzysztof Kwiatkowski podczas konferencji zorganizowanej przez GIODO. Prezes Najwyższej Izby Kontroli wziął udział w konferencji zorganizowanej z okazji 20-lecia
prawa do ochrony danych osobowych w Polsce i Dnia Ochrony Danych Osobowych. Tematem przewodnim spotkania była ochrona danych w dobie dynamicznych przemian. Szczególnym wyzwaniem pozostaje w tym obszarze postęp technologiczny, który nierzadko wyprzedza odpowiednie przepisy i regulacje. Prezes NIK przemawia do uczestników obchodów 20-lecia prawa do ochrony danych osobowych Obchody 20-lecia prawa do ochrony danych osobowych Z problemem ochrony danych osobowych, w tym danych wrażliwych, mierzy się także Najwyższa Izba Kontroli. NIK musi mieć do nich dostęp, by wypełniać nałożony na siebie obowiązek sprawdzania, jak wydawane są publiczne pieniądze.
Przykładowo, kontrolerzy sięgają do danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia, by zweryfikować: dostęp do świadczeń zdrowotnych, przestrzeganie praw pacjentów, wydatkowanie środków publicznych na służbę zdrowia, czy udzielanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Analogicznie kontrolerzy sięgają do danych dotyczących mandatów oraz orzeczeń o skazaniu i ukaraniu, by sprawdzić, jak działają zakłady karne i poprawcze, jak funkcjonuje resocjalizacja młodocianych oraz jak państwo radzi sobie ze ściąganiem należności. Dostęp do orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym pozwala m.in. weryfikować wpływające do NIK skargi na działania administracji publicznej.
Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych jest więc zdeterminowane zakresem zadań nałożonych na Izbę. – W żadnym wypadku nie jest dowolne i nie może dotyczyć każdej sfery życia prywatnego – podkreślał prezes Kwiatkowski.Wiecej na stronie NIK.

Sprawdź także

Podatnik na łasce „skarbówki”

System narzuca formę opodatkowania osobie podejmującą działalność gospodarczą. BRPO pisze do MF Po wypełnieniu wniosku …

Strona główna / Listy / Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

W ramach Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw, 22 lutego 2012 r. (piątek) w godz. 10:00 – 16:00 w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego przy Al. J.Ch. Szucha 12a, odbędzie się debata pt.: Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstw, organizowana przez Prokuratora Generalnego. W konferencji wezmą udział przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendanta Głównego Policji, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz przedstawicieli nauki i prokuratorów.
Przebieg sesji będzie można oglądać w internecie pod adresem www.trybunal.gov.pl i www.obserwatorkonstytucyjny.pl

Sprawdź także

Egzaminy sędziowskie

9 kwietnia 2024 br. w Krakowie rozpoczął się egzamin sędziowski. Dopuszczono do niego 266 aplikantów …

Strona główna / Listy / Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Wolters Kluwer Polska organizuje szkolenie: Ochrona danych osobowych w miejscu pracy ? kazusy Termin: 19 kwietnia 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00Wykładowca: dr Andrzej Krasuski – radca prawny, w swojej wieloletniej praktyce zawodowej specjalizuje się między innymi w zagadnieniach ochrony danych osobowych w różnych dziedzinach działalności przedsiębiorców, w tym ochrony danych medycznych.
Warsztaty będą dotyczyć aktualnych problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w miejscu pracy. Omówienie tych problemów nastąpi poprzez omówienie kazusów. W ramach warsztatów uwzględniona zostanie ostatnia nowelizacja do ustawy o ochronie danych osobowych, która wejdzie w życie w dniu 7 marca 2011 r.
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40156413__PZTA_0D.html

Sprawdź także

Egzaminy sędziowskie

9 kwietnia 2024 br. w Krakowie rozpoczął się egzamin sędziowski. Dopuszczono do niego 266 aplikantów …