Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej

Problematyka ścigania przestępstw przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej należy do tej sfery aktywności prokuratury, która od kilku już lat traktowana jest w sposób szczególny. Wyraża się to zwłaszcza w stałym monitorowaniu skali tej przestępczości, systematycznym badaniu praktyki prokuratorskiej w tym obszarze ścigania przestępstw,a także w zintensyfikowaniu działalności szkoleniowej, adresowanej do prokuratorów prowadzących lub nadzorujących postępowania przygotowawcze – powiedział Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz otwierając 6 lutego 2014 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej szkolenie dla prokuratorów pt. ?Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej?.
Szkolenie zostało zorganizowane przez Prokuraturę Generalną, a jego celem było podzielenie się doświadczeniami z prowadzonych postępowań przygotowawczych, dyskusja nad problemami pojawiającymi się w tym zakresie i sposobami zwiększenia skuteczności prowadzonych postępowań.. W trakcie szkolenia, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu prokuratorów z całego kraju, wykłady wygłosili: Anna Korbela – Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, prokurator Zdzisław Brodzisz z Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej, Krzysztof Lewandowski – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Krzysztof Guzowski z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prokurator Dariusz Kuberski z Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, Marek Staszewski ze Związku Producentów Audio Video i Paweł Sawicki z Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.
Głównymi zagadnieniami omówionymi podczas szkolenia były: monitoring postępowań o przestępstwa związane z naruszaniem praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz uwagi metodyczne dotyczące prowadzenia postępowań przygotowawczych w tych sprawach, sposoby popełniania naruszeń praw autorskich w intrenecie oraz zakres dozwolonego korzystania z praw autorskich i pokrewnych w środowisku cyfrowym, metodyka prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących nielegalnego korzystania z programów komputerowych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, praktyczne aspekty współpracy ZAiKS i ZPAV z prokuraturą w zakresie ścigania sprawców naruszeń praw własności intelektualnej, zakres prawno-karnej ochrony przed naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej. Granice karnoprawnej ochrony praw autorskich, pokrewnych i własności przemysłowej. Zasady naprawienia szkody, problematyka ustalenia pokrzywdzonego, tryb postepowania z dowodami rzeczowymi.
Mateusz Martyniuk Rzecznik Prasowy Prokuratury

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …