Strona główna / Bez kategorii / Ochrona zdrowia bez gry rynkowej

Ochrona zdrowia bez gry rynkowej

Podczas briefingu prasowego po inauguracyjnym posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju prezydent przypomniał, że obszar spraw, którymi zajmowała się będzie Rada został podzielony na 10 dziedzin, którymi zajmą się poszczególne sekcje. Jak mówił, dzisiejszy temat posiedzenia – bezpieczeństwo zdrowotne Polaków – to jedna z najważniejszych
dla obywateli kwestii. Prezydent podkreślił, że Narodowa Rada Rozwoju była ważnym punktem jego programu wyborczego i obecnie, już jako dla prezydenta, nadal pozostaje niezwykle istotna.
? Tak właśnie wyobrażałem sobie jej prace: eksperci wypowiadają się podając bardzo konkretne elementy, które ich zdaniem dzisiaj źle funkcjonują, co pozwala na sformułowanie diagnozy ? mówił prezydent. Wyjaśnił, że debaty ekspertów mają prowadzić do konkretnych diagnoz, które pozwolą na wyznaczenie kierunków zmian i propozycji działań.
– Dzisiaj, nawet w tym bardzo szerokim gronie, już można było zakreślić te pierwsze, najważniejsze elementy wokół których powinna się toczyć dyskusja i wokół których powinny być wypracowane rozwiązania o charakterze strategicznym ? powiedział prezydent wskazując, że najistotniejszy element to założenie, że pacjent musi być w systemie ochrony zdrowia najważniejszy.
– System ochrony zdrowia ma funkcjonować dla pacjenta, a nie po to, żeby po prostu był ? tłumaczył prezydent. Jak dodał, pełna zgodność wśród ekspertów była w kwestii, że system nie może w pełni podlegać grze rynkowej, a dyskutowano, czy i na ile w tym systemie powinna funkcjonować konkurencyjność. Podczas dyskusji ? relacjonował prezydent – wskazywano szereg na zmian legislacyjnych, w zakresie terminologii, jakie w ostatnich latach wprowadzono w polskim ustawodawstwie, a które sprowadzały całą ochronę zdrowia do rangi gry rynkowej.

Sprawdź także

Szczepionki zalegają magazyny

Polska odmówiła przyjmowania dalszych partii szczepionek konsorcjum Pfizer-BioNTech. Lada dzień ma odmówić także innym producentom. …