Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Od jesieni nagrywanie rozpraw

Od jesieni nagrywanie rozpraw

Ostatnie miesiące były z pewnością bardzo pracowitym czasem zarówno dla Ministra Sprawiedliwości, jak i całego środowiska sędziowskiego, w tym dla prezesów wszystkich sądów, którym przypada niezwykle odpowiedzialna rola szczególnego łącznika pomiędzy władzą wykonawczą, a Trzecią władzą publiczną, sądowniczą. Słowa te powiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie corocznej narady z prezesami sądów apelacyjnych i okręgowych. Spotkanie odbyło się w Popowie.
W trakcie spotkania Minister Krzysztof Kwiatkowski wspomniał podjęte w ostatnim czasie działania dotyczące wymiaru sprawiedliwości, m.in.:
– przedefiniowanie miejsca i roli prokuratury (w tym rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego od stanowiska Ministra Sprawiedliwości);
– otwarcie dostępu do zawodów prawniczych, a tym samym zwiększenie podaży usług prawniczych, jako istotnego filtra ograniczający potrzebę uciekania się przez obywateli do drogi sądowej; – wzmocnienie i konsolidacja sądownictwa gospodarczego;
– rozszerzanie kompetencji referendarzy sądowych (poprzez przekazanie im spraw wynikłych ze zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej oraz wyjawienia majątku, jednak bez możliwości stosowania środków przymusu ;
– postępująca informatyzacja pracy sądów, w tym postępowań sądowych.
– Podejmowane przez nas działania jednoznacznie dowodzą, że potencjał instytucjonalny Rzeczypospolitej Polskiej jest coraz bliższy nowoczesnej wizji silnego, przyjaznego obywatelom, państwa, które będzie zdolne do sprostania stojącym przed nim wyzwaniom ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski. Minister przypomniał, że w latach 2008 ? 2011 na informatyzację sądownictwa powszechnego przeznaczono ze środków krajowych i pomocowych kwotę 585 mln zł. Przykładem zrealizowanych projektów informatycznych jest wprowadzone elektroniczne postępowanie upominawcze (?E-sąd?). Znaczenia tego projektu nie sposób przecenić, gdyż do działającego od początku 2010 r. e-sądu wpłynęło ogółem 1.600.000 (zakładano pierwotnie wpływ 400.000 spraw rocznie), a załatwiono około 1.300.000 spraw.
1 października 2010 r. zakończono, rozpoczęty w 2004 r., projekt zinformatyzowania Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych, przy czym od grudnia 2007 r. zinformatyzowano aż 221 z łącznej liczby 348 wydziałów wieczystoksięgowych. Jednocześnie 16 czerwca 2010 r. umożliwiono publiczny, bezpłatny i powszechny dostęp do przeglądania księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym przez Internet. Od tego czasu odnotowano około 23 milionów wglądów do księgi wieczystej tą drogą. Tylko w lipcu 2011 r. odnotowano 1.797.308 wglądów w porównaniu z 852.785 w lipcu 2010 r.
1 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza cyfrową rejestrację przebiegu rozpraw sądowych (?E-protokół?). Celem jest usprawnienie postępowania sądowego przez zastosowanie nowoczesnych technik zapisu przebiegu czynności sądowych. Nagrywanie rozpraw ruszy na jesieni tego roku w 290 salach w sądach okręgowych oraz 56 salach sądów apelacyjnych. W Hiszpanii udało się w ten sposób skrócić czas postępowania o 1/3.
1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie ustawa, która umożliwi szybką rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie on-line (?Spółka S-24?). Przewiduje się jednodniowy termin na rozpatrzenie wniosku o zarejestrowanie spółki, o ile spełnione zostaną wszystkie wymogi związane z nową formą rejestracji.
Tego samego dnia wejdzie w życie także ustawa o elektronicznym bankowym tytule egzekucyjnym, która zakłada zastąpienie tradycyjnego bankowego tytułu egzekucyjnego tytułem elektronicznym (?E-bte?). Pozwoli to uprościć procedury, ograniczyć koszty postępowania, a także znacznie przyspieszyć postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności takim tytułom egzekucyjnym.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …