Finansowanie pomostowe

Od maja kasy fiskalne

Od 1 maja 2011r. obowiązek posiadania kas fiskalnych dotyczyć będzie również adwokatów. Ministerstwo Finansów opracowało broszurę z grudnia 2010r. dotyczącą obowiązków i praw podatników zobowiązanych do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących. Na stronie internetowej MF dostępna jest specjalna zakładka ze stosownymi informacjami. Specjalistyczne szkolenia odbywają się także w poznańskiej ORA.

Sprawdź także

Zbyt krótka spódniczka

Konwencja stambulska. Błędy Polski w walce z przemocą wobec kobiet Polska powinna zmienić definicję gwałtu, …