Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Odmowa potwierdzenia zgody do sądu

Odmowa potwierdzenia zgody do sądu

Odmowa potwierdzenia zgody do sądu Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dopuszczalności zaskarżenia potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe. NSA stwierdził, że potwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe jest czynnością z zakresu administracji publicznej …
…podlegającą kontroli sądu administracyjnego, natomiast odmowa potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe nie jest taką czynnością i powinna mieć formę decyzji administracyjnej (sygn. akt II GPS 2/13).

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …