Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Odmowa publikacji wyroku TK

Odmowa publikacji wyroku TK

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia uchylił decyzję prokuratury, która odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie braku publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. Zażalenie w tej sprawie złożyła HFPC. ?Dzisiejsze zwycięstwo odbierałbym w kategoriach moralnych, ponieważ decyzja sądu nie oznacza jeszcze, że wyrok z 9 marca zostanie
opublikowany. Jest to jednak ważny krok ze strony wymiaru sprawiedliwości, ponieważ zauważył, że działania Premier Beaty Szydło mogą być nieprawidłowe? ? skomentował rozstrzygnięcie sądu adw. Marcin Wolny, prawnik HFPC. Jak podkreślił, na dalszym etapie postepowania prokuratura będzie mogła umorzyć postępowanie, a wtedy HFPC nie będzie już przysługiwało zażalenie na taką decyzję. ?Wyjaśnieniu sprawy nie pomaga to, że czynny polityk ? Prokurator Generalny może jednym podpisem doprowadzić do umorzenia sprawy? ? dodał adw. Marcin Wolny. HFPC wniosła zażalenie na postanowienie prokuratora delegowanego do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie, w którym odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. (K 47/15).
W postanowieniu prokurator uznał, że działanie Prezes Rady Ministrów nie spełniało znamion przestępstwa niedopełnienia obowiązków (określonego w art. 231 §. 1 kodeksu karnego). Zdaniem prokuratury brak publikacji wyroku nie spowodował szkody w interesie publicznym lub prywatnym. W ocenie HFPC odmowa publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego doprowadziła do powstania szkody o charakterze ustrojowym, politycznym, ekonomicznym, a także wizerunkowym. W zażaleniu podkreślono również, że postanowienie prokuratury naruszyło co najmniej kilka przepisów kodeksu postępowania karnego, w tym zasady obiektywizmu i swobodnej oceny dowodów. HFPC w tym postępowaniu reprezentuje pro bono adw. prof. dr hab. Piotr Girdwoyń.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …

Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Odmowa publikacji wyroku TK

Odmowa publikacji wyroku TK

13 października Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia rozpozna zażalenie HFPC na postanowienie Prokuratury w sprawie odmowy publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. Sprawa zostanie rozpoznana w składzie 3 sędziów zawodowych. Jest to odpowiedź na zażalenie złożone w połowie czerwca 2016 r., dotyczące postanowieniaprokuratora delegowanego do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga, w którym odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. W postanowieniu prokurator uznał, że działanie Prezes Rady Ministrów nie spełniało znamion przestępstwa niedopełnienia obowiązków (określonego w art. 231 par. 1 kodeksu karnego). Zdaniem prokuratury brak publikacji wyroku nie spowodował szkody w interesie publicznym lub prywatnym. HFPC nie zgadza się z tą tezą. W zażaleniu na postanowienie HFPC zarzuciła prokuraturze naruszenie co najmniej kilku przepisów kodeksu postępowania karnego, w tym zasad: swobodnej oceny dowodów oraz obiektywizmu. W ocenie HFPC odmowa publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego doprowadziła do powstania szkody o charakterze ustrojowym, politycznym, ekonomicznym, a także wizerunkowym.
?Bezpośrednim rezultatem takiego zachowania organów władzy jest znaczne ryzyko powstania dualizmu prawnego, w którym jedne organy będą stosować się do orzeczeń TK, a inne mogą ich nie uznawać. Wpływa to wprost na bezpieczeństwo prawne jednostki? ? twierdzi adw. Marcin Wolny, prawnik HFPC. W połowie sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia poinformował, że sprawa zostanie rozpoznana w składzie 3 sędziów zawodowych. Tym samym sąd przychylił się do wniosku HFPC, w którym podkreślono, że sprawa jej znacznej wagi. Sama decyzja sądu nie rozstrzygnie jednak, czy doszło do niedopełnienia obowiązków przez prezes Rady Ministrów. ?Jeśli sąd uzna, że odmowa wszczęcia postępowania była niezasadna, wówczas prokurator będzie musiał jeszcze raz zbadać sprawę. Natomiast to, jakim wynikiem się ono zakończy ? wniesieniem aktu oskarżenia, czy umorzeniem postępowania ? będzie już zależało od oceny prokuratorów? ? tłumaczył dr Piotr Kładoczny, sekretarz Zarządu HFPC w rozmowie z dziennikarzem ?Gazety Prawnej?. Zażalenie HFPC dostępne jest na jej stronie internetowej.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …