Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Zaskarżone przez Rzecznika regulacje, uniemożliwiały uzyskanie w trybie uproszczonym certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii przez osoby, które ukończyły specjalistyczne studia wyższe przed wejściem w życie ustawy o szkolnictwie wyższym (czyli uzyskały dyplomy przed 1 września 2005 r.). Trybunał podzielił zasadniczy zarzut Rzecznika stwierdzając,że kwestionowane przepisy naruszają konstytucyjną zasadę równości. Ustawodawca nie może w sposób arbitralny określać sztywnego terminu przydatności wiedzy zdobytej w trakcie studiów abstrahując od czasu, który upłynął od momentu wydania zainteresowanej osobie odpowiedniego dyplomu do chwili wystąpienia przez nią z wnioskiem o certyfikat instalatora. Wydany dzięki interwencji Rzecznika wyrok Trybunału sprawi, że kilkadziesiąt osób, które dotychczas nie mogły starać się o uzyskanie certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii, będzie mogło go uzyskać w trybie uproszczonym.
Źródło: Biuro RPO

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …