Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Odwołania sędziów SN są już w SN

Odwołania sędziów SN są już w SN

Komunikat rzecznika prasowego Sądu Najwyższego: W związku z wypowiedzią rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa dr. Macieja Mitery z dnia 27 lipca 2018 r. udzieloną Polskiej Agencji Prasowej co do tego, że ?Przewodniczący KRS Leszek Mazur nie nada biegu i nie prześle do Sądu Najwyższego odwołań trojga sędziów

(Anny Owczarek, Marii Szulc i Józefa Iwulskiego) od negatywnego zaopiniowania ich oświadczeń o woli dalszego orzekania?, uprzejmie przypominamy, że przesłanie odwołań to prawny obowiązek KRS i to bez względu na merytoryczną ocenę ich treści. Sytuacja ta jest podobna do takiej, w której sąd pierwszej instancji zobowiązany jest do przesłania do sądu odwoławczego wniesionego środka odwoławczego lub sąd odwoławczy wniesionej kasacji lub skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.
Analizy prawnej obowiązków spoczywających w tym zakresie na Krajowej Radzie Sądownictwa dokonał Sąd Najwyższy m. in. w wyroku z 12 sierpnia 2014 r., sygn. akt III KRS 30/14.
Przed podjęciem ewentualnych decyzji polecamy uwadze treść uzasadnienia tego orzeczenia. Informuję również, że w dniu dzisiejszym sędziowie SN Anna Owczarek, Maria Szulc oraz Józef Iwulski swoje odwołania złożyli bezpośrednio do Sądu Najwyższego. W załączeniu odpis pisma SSN Józefa Iwulskiego z dnia 30 lipca 2018 r. do Sądu Najwyższego.
SSN Michał Laskowski Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższeg

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …