Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Odwołano dwoje poznańskich prezesów

Odwołano dwoje poznańskich prezesów

W celu zwiększenia efektywności sądów dokonano zmian kadrowych. Przegląd ewidencji spraw i podstawowych wskaźników wraz z całościową analizą efektywności pracy wykazują, że nie najlepiej radzi sobie także grupa sądów rejonowych. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto jest 314. na 318 wszystkich sądów rejonowych w Polsce pod względem wskaźnika
opanowania wpływu, co oznacza rosnące zaległości. W rankingu spraw ogółem sąd ten jest na 312. miejscu. Podobnie źle radzi sobie Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda ? w ogólnym rankingu jest 304., zaś pod względem czasu trwania spraw niezałatwionych jest 274. Z kolei dalekie 266. miejsce w rankingu odsetka załatwień merytorycznych spraw cywilnych zajął Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim.
Z dniem 9 stycznia 2018 roku w sądach tych powołano nowych prezesów: w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto ? sędzia Danuta Felińska-Żukowska, zaś w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda nowym prezesem będzie sędzia Kamil Antkowiak. Z dniem 8 stycznia 2018 odwołano prezesów: Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto ? sędziego Rafała Kubiaka oraz Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda ? sędzię Ewę Negra-Kujawę.
Z dniem 9 stycznia 2018 roku na istniejący wakat powołano prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie ? sędzię Dagmarę Pawełczyk-Woicką. Sędzia Pawełczyk-Woicka ma prawie 20-letnie doświadczenie w orzekaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym. Z dniem 8 stycznia 2018 odwołano prezesa: Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim ? sędziego Andrzeja Borowskiego, nowym prezesem w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim zostanie sędzia Michał Lasota, Na nowego prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dniem 9 stycznia 2018 roku powołano sędziego Ryszarda Sadlika. Z dniem 8 stycznia 2018 funkcję prezesa przestał pełnić sędzia Wojciech Merta. Z dniem 8 stycznia 2018 roku odwołano z funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie sędziego Macieja Żelazowskiego.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

500.000 euro kary dziennie

Pół miliona euro dziennie za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do decyzji Trybunału – …