Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Odwrócona hipoteka już obowiązuje

Odwrócona hipoteka już obowiązuje

Weszły w życie przepisy ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. W ramach takiej umowy kredytowej bank lub inna instytucja będzie wypłacać właścicielowi nieruchomości kwotę kredytu jednorazowo w całości lub w ratach, a po jego śmierci ma prawo przejąć nieruchomość, o ile spadkobiercy nie spłacą kredytu wraz z odsetkami w ciągu 12 miesięcyod śmierci kredytobiorcy. Jeżeli wartość nieruchomości przekroczy kwotę należności wobec banku, wypłaci on nadwyżkę spadkobiercom. Kredytobiorca pozostanie właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości i będzie mógł w niej mieszkać aż do chwili swojej śmierci. Podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu hipotecznego ma być rynkowa wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
Kredytodawcą będą mogły być wyłącznie instytucje nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego lub w przypadku oddziałów banków zagranicznych – przez organ nadzorczy w kraju UE, w którym mieści się centrala. Nowe przepisy powstały z myślą o osobach starszych, które dzięki nim będą mogły uzyskać środki na bieżące potrzeby i poprawę standardu życia. Ustawa nie przewiduje jednak ograniczeń wiekowych w możliwości skorzystania z tych rozwiązań.
Sejm uchwalił ustawę 23 października 2014 r. Prezydent podpisał ustawę 10 listopada 2014 r. Ustawa weszła w życie 15 grudnia 2014 r. Dz.U. 2014 poz. 1585

Sprawdź także

Wyroki nie dotyczą PiS

Sędzia Paweł Juszczyszyn stawił się w poniedziałek o godzinie 9 do pracy w olsztyńskim sądzie …