Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Odwrócony kredyt hipoteczny

Odwrócony kredyt hipoteczny

Sejm ustalił ostateczne brzmienie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. W ramach takiej umowy kredytowej bank lub inna instytucja będzie wypłacać właścicielowi nieruchomości kwotę kredytu jednorazowo w całości lub w ratach, a po jego śmierci ma prawo przejąć nieruchomość, o ile spadkobiercy nie spłacą kredytu wraz z odsetkami w ciągu
12 miesięcy od śmierci kredytobiorcy. Jeżeli wartość nieruchomości przekroczy kwotę należności wobec banku, wypłaci on nadwyżkę spadkobiercom. Kredytobiorca pozostanie właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości i będzie mógł w niej mieszkać aż do chwili swojej śmierci.
Podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu hipotecznego ma być rynkowa wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Kredytodawcą będą mogły być wyłącznie instytucje nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego lub w przypadku oddziałów banków zagranicznych – przez organ nadzorczy w kraju UE, w którym mieści się centrala. Nowe przepisy powstały z myślą o osobach starszych, które dzięki nim będą mogły uzyskać środki na bieżące potrzeby i poprawę standardu życia. Ustawa nie przewiduje jednak ograniczeń wiekowych w możliwości skorzystania z tych rozwiązań. W dalszej kolejności ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …