Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Oficjalny rejestr adwokatów

Oficjalny rejestr adwokatów

Adwokatura Polska oficjalnie uruchomiła Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

Jest on jedynym ogólnie dostępnym i autoryzowanym przez władze adwokatury spisem wszystkich członków palestry ? zarówno czynnych adwokatów, aplikantów adwokackich oraz adwokatów niewykonujących zawodu. Będzie można dzięki niemu z łatwością wyszukać adwokata według siedziby jego kancelarii lub według dziedziny prawa, którą się zajmuje. Spis ten pomoże też wykrywać przypadki osób fałszywie podających się za adwokatów. – Chcemy, by adwokaci byli dostępni dla obywateli jeszcze łatwiej, niż dotychczas. Wprawdzie w Internecie istnieje wiele spisów i wyszukiwarek prawników, ale tylko nasz rejestr daje pewność danych o adwokatach o aplikantach adwokackich. To kolejny krok na drodze do unowocześnienia Adwokatury ale także zwiększenia bezpieczeństwa klientów ? stwierdził p.o. prezesa NRA adw. Andrzej Michałowski.
Nowocześnie skonstruowany rejestr pozwala na:
– potwierdzenie czy dana osoba rzeczywiście jest adwokatem oraz czy wykonuje zawód;
– odnaleźć adres kancelarii i dane kontaktowe adwokata (wraz z mapką);
– wyszukać adwokata według jego specjalizacji w różnych dziedzinach prawa lub potwierdzić prowadzenie tzw. praktyki ogólnej.
Rejestr zawiera dane wszystkich członków palestry. Obecnie adwokatów wykonujących zawód jest 8560, niewykonujących zawodu ? 2089, a aplikantów ? 5277. – Zastaliśmy Adwokaturę papierową, zostawimy ją multimedialną ? zakończył Prezes Michałowski, wspominając przy tym śp. Prezes NRA adw. Joannę Agacką-Indecką, której jednym z głównych celów była właśnie realizacja tego projektu.
Rejestr działa pod adresem internetowym www.rejestradwokatow.pl .

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …