Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Ogłoszenie o egzaminie referendarskim

Ogłoszenie o egzaminie referendarskim

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu referendarskiego.

Egzaminy zostały wyznaczone:

● na dzień 16 listopada 2010 roku, godz. 10.00 (egzamin pisemny) w gmachu głównym Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 1;.
● na dni 24 ? 25 listopada 2010 roku, godz. 9.00 (egzamin ustny) w siedzibie Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Zwycięzców 34.
Osoby którym przepisy prawa zezwalają na przystąpienie do egzaminu powinny w terminie do dnia 18 października 2010 r. złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu referendarskiego.
Wnioski o przystąpieniu do egzaminu referendarskiego przyjmują prezesi sądów okręgowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osób składających wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia egzaminu referendarskiego.

Sprawdź także

Impas w kwestii Romów

Romskie osiedla w Małopolsce wymagają planów rewitalizacji. Odpowiedź MSWiA Dramatyczne warunki socjalno-bytowe mniejszości romskiej  w …