Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Ograniczanie wolności artystycznej

Ograniczanie wolności artystycznej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest zaniepokojona działaniami podejmowanymi przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w ocenie HFPC ingerują w takie wartości, jak wolność artystyczna czy swoboda wypowiedzi. Ostatnim przykładem takiej decyzji jest arbitralne odwołanie Magdaleny Sroki z funkcji dyrektora Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej przed upływem kadencji. HFPC wskazała w stanowisku także pozostałe niepokojące przypadki ingerencji ministra w obsadę kadrową publicznych instytucji kultury ( np. odwołanie dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza Pawła Potoroczyna). Zwrócono ponadto uwagę na inne jego działania zagrażające wolności artystycznej, takie jak próba wstrzymania premiery sztuki teatralnej (spektakl ?Śmierć i dziewczyna“), niejasne wycofanie się z finansowania niektórych wydarzeń artystycznych (Festiwal Malta, Festiwal Prapremier, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog) czy połączenie Muzeum II Wojny Światowej z nowo utworzonym Muzeum na Westerplatte.
Polityka kulturalna musi odzwierciedlać zróżnicowane poglądy. W stanowisku HFPC przypomniała konstytucyjne standardy, którymi przedstawiciele władzy publicznej mają obowiązek kierować w prowadzeniu polityki kulturalnej. Zwróciliśmy uwagę na to, że wszelkie decyzje władz publicznych w obszarze kultury w powinny być podejmowane na przejrzystych zasadach oraz zostać szczegółowo uzasadnione, a wspierane przez państwo przedsięwzięcia artystyczne muszą przedstawiać różne punkty widzenia.
?Niedopuszczalne są działania zmierzające do zablokowania prezentacji określonych treści czy sparaliżowania funkcjonowania danej instytucji kultury tylko z uwagi na to, że prezentuje poglądy, z którymi nie zgadzają się przedstawiciele władzy. Nie może być też tak, że beneficjentami wsparcia udzielanego przez polityków są wyłącznie te podmioty, których działalność jest bliska ich przekonaniom“ ? czytamy w stanowisku.
HFPC podkreśliła również, że obowiązek niedyskryminacyjnego i transparentnego działania organów publicznych dotyczy także polityki kadrowej w publicznych instytucjach kultury. Odwołanie dyrektora takiej placówki instytucji kultury powinno być oparte na merytorycznych przesłankach i nie może być odwetem za korzystanie z wolności słowa.
W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy miało ono na celu zwrócenie uwagi na dostrzegane nieprawidłowości w ważnym obszarze z punktu widzenia interesu społecznego.
Miękka cenzura
Zdaniem HFPC wskazane działania ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy traktować jako przejawy tzw. ?miękkiej cenzury?. ?Jej długofalowym celem ? jak sądzimy ? ma być wywieranie presji na artystów lub dyrektorów instytucji kultury, która ma zniechęcić środowisko artystyczne do tworzenia lub prezentacji dzieł, a także podejmowania innych działań, mogących nie odpowiadać preferencjom rządzącej siły politycznej. Taka strategia zmierza do całkowitego podporządkowania politykom działalności kulturalnej w Polsce“ ? wskazujemy HFPC w stanowisku.
Fundacja zapelowała jednocześnie do ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przestrzeganie wolności twórczości artystycznej oraz innych konstytucyjnych wartości i powstrzymanie się od działań, które mogą im zagrażać. Stanowisko zostało przesłane do Ministerstwa wraz z wydaną przez HFPC publikacją ?Wolność artystyczna. Praktyczny Przewodnik“. Ze stanowiskiem można zapoznać się na stronie HFPC.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …