Strona główna / Aktualności / Okrągły Stół Sądownictwa

Okrągły Stół Sądownictwa

20 września 2012 r. odbyła się kolejna debata Okrągłego Stołu dla Sądownictwa pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, organizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Tym razem miejscem spotkania było Centrum Bankowo – Finansowe „Nowy Świat” w Warszawie. Tematem debaty była m.in. kognicja sądów powszechnych. Celem debaty jest wypracowanie wspólnego stanowiska wszystkich podmiotów zasiadających przy Okrągłym Stole dotyczącego tych niezwykle istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Będzie ono szczególnie istotne w momencie podejmowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości kontrowersyjnych prac zmierzających do odmiennego ukształtowania pozycji asystentów poprzez wprowadzenie w ich miejsce tzw. koordynatorów prawnych.
Oto program debaty: 10.00 ? 10.10 Powitanie, Maciej Strączyński prezes SSP ?Iustitia?; 10.10 ? 10.30 Informacja o przebiegu dotychczasowych prac; 10.30 ? 12.00 Kognicja sądów i perspektywy jej ograniczenia Wprowadzenie; kognicja sądów w sprawach cywilnych ?Maciej Plaskacz SSP ?Iustitia? ; Kognicja sądów w sprawach karnych ? sędzia Anna Adamska ? Gallant SSP ?Iustitia? Dyskusja. 12.00 ? 12.30 Przerwa na kawę 13.00 ? 14.00 Pozycja ustrojowa referendarzy sądowych, w tym rozważenie poszerzenia ich kompetencji Wprowadzenie do dyskusji ? dr Marta Pachwicewicz ? Rękawek, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych 14.00 ? 15.00 Pozycja ustrojowa asystentów , perspektywy rozwoju Wprowadzenie do dyskusji ? przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów Dyskusja. 15.00 ? 16.00 Pozycja pracowników sądów i prokuratur, perspektywy rozwoju Wprowadzenie do dyskusji ? przedstawiciel związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości. Dyskusja.

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …

Strona główna / Aktualności / Okrągły stół sądownictwa

Okrągły stół sądownictwa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia? bierze udział w drugiej debacie ?Okrągłego Stołu dla Sądownictwa?, którego patronem jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego ? sędzia Stanisław Dąbrowski. Debata odbędzie się w poniedziałek 7 maja 2012 r. w godzinach od 10.00 do 17 00 w sali im. Tadeusza Kościuszki Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.W trakcie debaty podsumowane zostaną dotychczasowe prace, jak też poruszone zostaną następujące tematy:
1.Samorząd sędziowski.
2.Pozycja ustrojowa Krajowej Rady Sądownictwa.
3.Kognicja sądów.

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Okrągły stół sądownictwa

Okrągły stół sądownictwa

Akcja protestacyjna sędziów, niekonstytucyjność przepisów znoszących awanse poziome sędziów i postulat okrąglego stolu w kwestiach sądowncitwa to główne punkty spotkania Krajowej Rady Sądownictwa z SSP ?IUSTITIA?.

KOMUNIKAT PRASOWY STOWARZYSZENIA SĘDZIóW POLSKICH ?IUSTITIA?
30 sierpnia 2010 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu SSP Iustitia z Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa. W czasie spotkania Zarząd SSP Iustitia poinformował KRS o ogłoszonej akcji protestacyjnej. Sędziowie z KRS zwrócili uwagę, że nie należy zaniedbywać możliwości poszukiwania ?sprzymierzeńców? słusznych postulatów środowiska wśród innych organizacji i osób o uznanym autorytecie.
Omówiono także znajdującą się w Trybunale Konstytucyjnym skargę dotyczącą niekonstytucyjności przepisów znoszących ?awanse poziome? ? w razie wycofania tej skargi przez prezydenta RP możliwe jest jej wniesienie ponownie przez KRS, lecz to będzie przedmiotem analizy w przyszłości.
Obie strony zgodziły się, że wiele rozwiązań z projektu zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zasługuje na krytykę, a stanowisko ministra sprawiedliwości, który odmawia rozmów na temat docelowego rozwiązania problemu wynagrodzeń sędziowskich, należy ocenić jako niewłaściwe. Zarząd SSP Iustitia zwrócił się do KRS o prośbą o poparcie inicjatywy zwołania ?okrągłego stołu? w sprawie sytuacji sądownictwa.
Warszawa, 2 września 2010 r.
sędzia Bartłomiej Przymusiński rzecznik prasowy SSP Iustitia tel. 502-60-30-40 e-mail: bartlomiej.przymusinski@gmail.com

Sprawdź także

Rządzi prawo kaduka

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie …

Strona główna / Aktualności / Okrągły stół sądownictwa

Okrągły stół sądownictwa

Dzięki uprzejmości sędziego Bartłomieja Przymusińskiego, rzecznika prasowego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia możemy przedstawić relację z Wyborczego Zebrania Delegatów SSP Iustitia. Wbrew ?nadziejom? niektórych kręgów prawniczych nie było starć i zapowiadanego rozlamu. Wybrano nowe władze oraz przyjęto uchwałę programową.

Warto zacytować uwagę praktyków, iż zmiany w sądownictwie dokonywane są chaotycznie, bez spójnej wizji i nadal nie gwarantują obywatelom właściwego dostępu do sądu.
Oto relacja: Po rozpoczęciu obrad głos zabrała założycielka stowarzyszenia SSN Maria Teresa Romer, która przypomniała okoliczności powstania stowarzyszenia, życząc delegatom mądrych wyborów. W kontekście sugerowanego w prasie możliwego rozłamu stowarzyszenia dobitnie zabrzmiała deklaracja, iż ona takiego stowarzyszenia tworzyć nie będzie, ani nie będzie do niego przystępować.
Po przyjęciu uchwały programowej wytyczającej kierunki działania w najbliższym roku przystąpiono do wyborów władz. Prezesem Zarządu wybrany został sędzia SO Maciej Strączyński (Oddział Szczecin), który był jedynym kandydatem i uzyskał 105 głosów (na 145 możliwych). Do zarządu wybrani zostali: SSR Jolanta Korwin-Piotrowska (Oddział Białystok), SSO Barbara Nowacka (Oddział Gdańsk), SSR Anna Adamska-Gallant (Oddział Lublin), SSO Jacek Przygucki (Oddział Suwałki), SSR Rafał Puchalski (Oddział Przemyśl), SSR Łukasz Piebiak (Oddział Warszawa), SSR Wojciech Buchajczuk (Oddział Warszawa), SSR Krystian Markiewicz (Oddział Katowice) i SSR Bartłomiej Przymusiński (Oddział Poznań). Komisję Rewizyjną wybrano w składzie: SSR Lech Wiśniewski, SSR Tomasz Marczyński, SSR Konrad Wytrykowski.
UCHWAŁA PROGRAMOWA:
Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA stwierdza, że nie zostały spełnione postulaty, zawarte w uchwałach programowych Stowarzyszenia, podjętych w latach 2008 ? 2009. Podejmowane są natomiast dalsze polityczne działania zmierzające do deprecjacji sądów i sędziów poprzez zwiększanie nadzoru politycznego ministra sprawiedliwości, z naruszeniem konstytucyjnych zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Zmiany w sądownictwie dokonywane są chaotycznie, bez spójnej wizji i nadal nie gwarantują obywatelom właściwego dostępu do sądu. Przejawem tej polityki jest m.in. forsowanie przez obecny rząd, wbrew zgodnym opiniom sędziów, nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. oraz przeprowadzane zmiany w strukturze sądownictwa, sprowadzające się do likwidacji sądów i ich wydziałów, bez głębszej refleksji nad skutkami społecznymi takich działań.
Kierując się troską o poszanowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dobra wymiaru sprawiedliwości i godności urzędu sędziego, zobowiązujemy organy stowarzyszenia do wystąpienia do organów władzy wykonawczej i ustawodawczej z żądaniem : 1) niezwłocznego zwołania ?okrągłego stołu?, z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, którego celem będzie rozpoczęcie prac nad projektem ustawy ustrojowej wspólnej dla wszystkich sądów;
2) całkowitego uniezależnienia sądów od urzędu Ministra Sprawiedliwości oraz powierzenia nadzoru służbowego nad sędziami I Prezesowi Sądu Najwyższego;
3) wprowadzenia zmian legislacyjnych, prowadzących do ograniczenia kognicji sądów i usprawnienia ich pracy;
4) zrealizowania złożonej sędziom przez Ministra Sprawiedliwości obietnicy podjęcia w pierwszym kwartale 2010 r. prac legislacyjnych, zmierzających do ostatecznego uregulowania kwestii podwyższenia wynagrodzeń sędziowskich postulując, aby wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego nie było niższe niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …