Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / OLAF obradowała w Paryżu

OLAF obradowała w Paryżu

W Paryżu od 17 do 19 listopada odbyła się 8. Konferencja Prokuratorów UE.

Konferencja została zorganizowanaprzez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości Francji i Sądem Kasacyjnym w Paryżu.
Delegację polską – jak informuje Biuro Prasowe Prokuratury Generalnej- reprezentowali: Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego ? Sławomir Górnicki, Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji ? Zbigniew Górszczyk oraz prokurator z Departamentu Postępowania Przygotowawczego ? Sławomir Piwowarczyk.
Celem konferencji było wzmocnienie współpracy pomiędzy OLAF a państwami członkowskimi Unii Europejskiej na płaszczyźnie zwalczania przestępstw gospodarczych i korupcyjnych, które naruszają interesy finansowe Unii Europejskiej. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji było omówienie problemów natury prawnej i technicznej przy prowadzeniu śledztw administracyjnych przez Olaf i śledztw krajowych z zachowaniem poszanowania podstawowych praw człowieka.
Pierwszego dnia konferencji odbyła się sesja plenarna, podczas której przedstawione zostały ogólne założenia dotyczące działalności OLAF, omówienie raportu rocznego za 2009 rok. W dalszej części, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu ? Pan Egbert Myjer przedstawił praktyczne skutki naruszeń, podczas prowadzonych postępowań, podstawowych praw człowieka oraz praw stron do rzetelnego i kontradyktoryjnego procesu wynikające z orzeczeń tego Trybunału. Zwrócono również szczególną uwagę na potrzebę skuteczniejszej ochrony danych osobowych podczas wewnętrznych i zewnętrznych śledztw administracyjnych prowadzonych przez OLAF.
W drugim dniu konferencji przeprowadzone zostały warsztaty robocze w trzech panelach dyskusyjnych; 1) Uzyskiwanie informacji (wywiad) w trakcie śledztw OLAF, z poszanowaniem praw podstawowych. 2) Gromadzenie i przepływ dokumentów podczas śledztw OLAF, z poszanowaniem praw podstawowych. 3) Prawo dostępu do informacji w trakcie śledztw OLAF, z poszanowaniem praw podstawowych.
Przedstawiciele Polski uczestniczyli w dyskusji dotyczącej tematyki drugiego panelu. Podczas tego warsztatu podzielono się uwagami na temat wewnętrznych rozwiązań w poszczególnych państwach w zakresie możliwości przekazywania dokumentów na potrzeby śledztw administracyjnych OLAF i związanymi z tym ograniczeniami. Przede wszystkim wskazano na ograniczenia wynikające z przewidzianych różnego rodzaju ustawami tajemnic (państwowej, zawodowej, statystycznej itp.) oraz potrzeby ochrony danych osobowych. Wskazano również, iż w większości z państw, których przedstawiciele brali udział w konferencji nie funkcjonuje jako takie pojęcie ?śledztwo administracyjne? co może budzić dalsze ewentualne problemy interpretacyjne. Omówiona została także praktyczna możliwość wykorzystania w śledztwach krajowych dokumentów zgromadzonych w trakcie śledztwa OLAF, a także przydatność dla śledztw krajowych quasi dowodów zgromadzonych przez OLAF z niezupełnym poszanowaniem praw stron.
W podsumowaniu konferencji Nicholas J. Illett – pełniący obowiązki Dyrektora Generalnego OLAF, dziękując uczestnikom za aktywny wkład w dotychczasową współpracę z OLAF podkreślił jednocześnie, żeby w prowadzonych postępowaniach nie tracić z pola widzenia podstawowych praw człowieka, prawa do rzetelnego procesu i jego kontradyktoryjności. Konferencja była również okazją do bezpośredniej wymiany doświadczeń w prowadzeniu postępowań gospodarczych dotyczących przestępstw na szkodę finansową UE pomiędzy uczestniczącymi w niej prokuratorami oraz możliwości uzyskiwania wzajemnej pomocy w tym zakresie.
Więcej o OLAF: Wydział Informacji i Kontaktów z Mediami Biuro Prokuratora Generalnego

Sprawdź także

Darmowe porady rejentów

Notariusze w najbliższą sobotę będą udzielali bezpłatnych informacji prawnych stacjonarnie, telefonicznie, na czacie oraz w …