Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / ONZ sprawdzi w RP prawa człowieka

ONZ sprawdzi w RP prawa człowieka

Odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości (Departamentu Praw Człowieka, Departamentu Organizacyjnego, Służby Więziennej) i Amnesty International. W maju b.r. Polska zostanie poddana Powszechnemu Przeglądowi Okresowemu Rady Praw Człowieka ONZ. Raport na potrzeby przeglądu przygotowany jest obecnie przez MSZ.
Raport dostępny będzie na stronie internetowej MSZ (http://www.msz.gov.pl/Prawa,Czlowieka,11642.html). Amnesty International przygotowała ocenę wdrożenia rekomendacji dotyczących Polski, które zostały przyjęte podczas sesji Rady w 2008 r. oraz przedstawiła ocenę przestrzegania praw człowieka w Polsce.
Rekomendacje Amnesty International dotyczące działań resortu sprawiedliwości odnoszą się do ochrony kobiet przed przemocą domową, stanu zaludnienia więzień oraz efektywnego zwalczania przestępstw z nienawiści. Przedstawicieli Amnesty International poinformowano o działaniach Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Departamentu Praw Człowieka na rzecz ochrony praw kobiet oraz o prowadzonych w ramach resortu sprawiedliwości programach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie i działalności ?niebieskiej linii.
Przedstawiciele Służby Więziennej wskazali na działania, które pozwoliły wyeliminować systemowe przeludnienie w zakładach karnych (m.in. realizacja ?Programu pozyskania 17 000 miejsc w jednostkach penitencjarnych w latach 2006-2009?, rozbudowa systemu dozoru elektronicznego, zwiększenie roli kary ograniczenia wolności polegającej na nieodpłatnej pracy społecznej skazanych (w 2011 roku skazani na tę karę przepracowali łącznie ponad 7.000.000 godzin).
Amnesty International zostaną udostępnione dane statystyczne dotyczące przestępstw z nienawiści, gdyż aktualnie Ministerstwo zbiera informacje na temat motywacji sprawców przestępstw celem ustalenia, ilu z nich kieruje się nienawiścią (np. rasową). Na spotkaniu dyskutowano także o możliwych kierunkach reformy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Obie strony wyraziły wolę kontynuowania współpracy przy sporządzaniu sprawozdań Rządu z wykonania umów międzynarodowych z zakresu praw człowieka.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …