Finansowanie pomostowe

ONZ zbada uprowadzenie

Białoruś: eksperci ONZ zbadają aresztowanie Ramana Pratasewicza

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wspólnie z kilkoma organizacjami pozarządowymi złożyła skargę do oenzetowskiej Grupy Roboczej ds. Arbitralnego Aresztowania na działania władz białoruskich wobec Ramana Pratasewicza.

Raman Pratasewicz jest aresztowany i przetrzymywany w nieludzkich warunkach od 23 maja 2021 r.

Jak podkreślają organizacje w skardze, Raman Pratasewicz od momentu aresztowania jest poddawany torturom fizycznym i psychicznej presji, a także zmuszany do składania fałszywych zeznań, dokumentowanych przez białoruskie media państwowe. Nie ma także dostępu do pomocy prawnej i pomocy medycznej.

Sygnatariuszami skargi są: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Global Diligence, Reporterzy Bez Granic, Światowa Organizacja Przeciwko Torturom (OMCT), Article 19, Norweski Komitet Helsiński, Międzynarodowe Partnerstwo dla Praw Człowieka (IPHR).

Grupa Robocza ds. Arbitralnego Aresztowania jest ciałem Rady Praw Człowieka, które posiada mandat do prowadzenia dochodzeń w sprawie pozbawienia wolności narzuconych arbitralnie lub niezgodnie z międzynarodowymi standardami określonymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Sprawdź także

ETPC: Kreml zabił dysydenta

Rosja jest odpowiedzialna za zabójstwo w 2006 roku Aleksandra Litwinienki – orzekł Europejski Trybunał Praw …