Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Opieka zdrowotna w więzieniach

Opieka zdrowotna w więzieniach

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat sprawowania opieki medycznej wśród osób pozbawionych wolności. Jego wnioski są w dużej mierze zbieżne z ustaleniami programu ?Opieka Zdrowotna w Polskich Więzieniach?, który był realizowany przez HFPC przez ostatnie dwa lata. Przedmiotem raportu NIK była ocena skuteczności zabezpieczania praw osadzonych.
Przedmiotem raportu Najwyższej Izby Kontroli była ocena skuteczności zabezpieczania praw osób pozbawionych wolności do opieki medycznej. W ramach przygotowywania dokumentu kontrolerzy NIK badali m.in. dostęp do poszczególnych świadczeń zdrowotnych, stan techniczny obiektów, ich wyposażenie w aparaturę medyczną, a także realizację prawa osadzonych do skargi na opiekę medyczną.
Raport negatywnie ocenia zaplecze techniczne oraz wyposażenie pomieszczeń, w których udziela się świadczeń medycznych. Pozytywnie odnosi się natomiast, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, do wysiłków Służby Więziennej w zapewnieniu osadzonym odpowiedniej opieki medycznej. Zdaniem autorów raportu osadzeni dysponują dostępem do całodobowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.
Wnioski raportu Najwyższej Izby Kontroli częściowo pokrywają się z tymi, które zostały wypracowane w ramach programu ?Opieka Zdrowotna w Polskich Więzieniach? HFPCz. Podobnie jak raport NIK zwracał on uwagę na zły stan techniczny i niedostateczne wyposażenie pomieszczeń służących opiece zdrowotnej. Zasadniczą różnicą było natomiast podkreślenie związku niedostatecznej opieki medycznej ze zjawiskiem przeludnienia.
?Po orzeczeniu G. przeciwko Polsce to kolejny sygnał o potrzebie natychmiastowych zmian w więziennej służbie zdrowia. To dobry krok w stronę debaty na temat jej stanu? ? mówi Maria Ejchart, prawniczka HFPC.
Źródło:Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …