Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / ORA w Poznaniu broni zawodu

ORA w Poznaniu broni zawodu

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu stanowczo protestuje przeciwko projektowi nowelizacji art. 82 kodeksu postępowania karnego, przyznającej wszystkim radcom prawnym uprawnienia obrońców w sprawach karnych. Zdaniem wielkopolskiej Adwokatury przebieg parlamentarnych prac legislacyjnych i odrzucenie przez Komisję Nadzwyczajną … … do spraw kodyfikacji poprawki popieranej przez Adwokaturę budzi zaniepokojenie.
Poprawka zakładała przyjęcie w szeregi Adwokatury, z mocy prawa wszystkich radców prawnych niepozostających w stosunku pracy i chcących wykonywać funkcje obrońców. Wnioskodawcy poprawki argumentowali, że realizuje ona wszystkie cele przedstawione w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy, a jednocześnie rozwiewa wątpliwości co do zgodności projektu ustawy z Konstytucją, zachowuje ustrojową pozycję Adwokatury Polskiej, wynikającą z art. 1 ustawy Prawo o adwokaturze oraz gwarantuje zachowanie wysokich standardów etycznych.
ORA w Poznaniu wyraziła uznanie dla Prezesa NRA i Prezydium NRA za działania podjęte w celu niedopuszczenia do nowelizacji art. 82 Kpk w postaci zaproponowanej w rządowym projekcie nowelizacji tego przepisu.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …