Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Orzekają na mocy Konstytucji RP

Orzekają na mocy Konstytucji RP

Sąd Najwyższy publikuje kolejne odpowiedzi sędziów Sądu Najwyższego – Przemysława Kalinowskiego, Andrzeja Siuchnińskiego, Józefa Szewczyka i Krzysztofa Cesarza – w związku z pismem sędziego Leszka Mazura wzywającym sędziów SN do przekazania dokumentów, „…o których mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia o Sądzie Najwyższym”

Sędzia Leszek Mazur, działając jako Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, w dniu 21 czerwca zwrócił się do sędziów Sądu Najwyższego, którzy na ręce Pierwszego Prezesa SN złożyli oświadczenia, w których wyrazili gotowość do zajmowania stanowiska sędziego SN zgodnie z zasadą nieusuwalności sędziów, przewidzianą w art. 180 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o przedstawienie zaświadczeń stwierdzających, że są zdolni, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego. Sędziowie w odpowiedziach wskazują na brak podstaw do zastosowania wobec nich przepisu art. 37 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, ponieważ ich oświadczenia nie były składane w trybie art. 111 § 1 ustawy. Sędziowie wskazują, że podstawą do orzekania w Sądzie Najwyższym są przepisy Konstytucji RP, a w oświadczeniach wyrazili gotowość do zajmowania stanowiska sędziego do ukończenia 70. roku życia. W poniedziałek, 25 czerwca, odpowiedź przekazał Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej sędzia Stanisław Zabłocki.
Na stronie SN prezentowane są: odpowiedź SSN Przemysława Kalinowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Odpowiedź SSN Andrzeja Siuchnińskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Odpowiedź SSN Józefa Szewczyka z dnia 28 czerwca 2018 r. Odpowiedź SSN Krzysztofa Cesarza z dnia 29 czerwca 2018 r.

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …