Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Orzekanie o zdarzeniach medycznych

Orzekanie o zdarzeniach medycznych

Ogólnopolska konferencja na temat wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ? specyfika postępowania przed komisjami w ramach obowiązującego porządku konstytucyjnego, udział adwokatów i radców prawnych w pracach komisji jako przejaw działalności publicznej samorządów prawniczych, odbyła się 15 majaw Szczecinie. Współorganizatorem konferencji była Komisja ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA. Na zaproszenie organizatora do Szczecina przybyli wyjątkowi goście, m.in. specjaliści od prawa konstytucyjnego i administracyjnego: adw. Jacek Trela, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i jego prezes w latach 2006-2008, prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Grzegorz Jankowski, sędzia NSA i prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie oraz Milena Szuchnik, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Kozłowskiej.
W pierwszej części konferencji pani Milena Szuchnik przedstawiła genezę powstania komisji i aktualne dane dotyczące prac komisji w skali kraju. Zwróciła uwagę na konieczność przemyślenia szczegółowych rozwiązań prawnych, które utrudniają codzienną pracę komisji, podnosząc, że rozważane są zmiany w obowiązujących przepisach. Następnie adw. Jacek Trela zrelacjonował w swoim przemówieniu rolę adwokatów i radców prawnych w pracach komisji, podkreślając, że ich udział w tej nietypowej procedurze rozstrzygania sporów medycznych stanowi novum ustawowe i jednocześnie przejaw działalności publicznej obydwu prawniczych samorządów.
Skierowanie do prac w komisji adwokatów i radców prawnych to potwierdzenie solidności i rzetelności członków obydwu samorządów prawniczych, których kompetencje przekonują ustawodawcę do przekazywania im ważnych zadań publicznych, do tej pory zastrzeżonych dla sądów lub organów administracji.
Prawa i obowiązki stron w postępowaniu przed komisją a gwarancje konstytucyjne stanowiły temat wystąpienia sędziego Jerzego Stępnia, który w obecnych regulacjach nie dostrzegł wątpliwości natury konstytucyjnej. Uznał on, że zakres przekazanych spraw, ograniczonych dodatkowo maksymalną kwotą odszkodowania, w połączeniu z profesjonalizmem środowisk biorących udział w pracach komisji gwarantuje jego zdaniem wysoki poziom merytoryczny orzekania komisji. Duża część pacjentów zwraca uwagę na niemożność zasądzania przez komisje zadośćuczynień. Samo orzeczenie o zdarzeniu medycznym jest dla większości pacjentów rozwiązaniem niedoskonałym, nie dającym pełnej satysfakcji. Czy istnieją możliwości prawne ustawowego rozszerzenia uprawnień wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w kontekście art. 45 ust. 1 Konstytucji RP ? ten temat był przedmiotem wystąpienia prof. Mirosława Wyrzykowskiego, który dokonując wykładni przepisów Konstytucji RP dostrzegł takie możliwości i zachęcał członków komisji do propagowania zmian, które podążałyby w tym pożądanym społecznie kierunku.
Grzegorz Jankowski odniósł się z kolei w swoim przemówieniu do charakteru prawnego postępowania przed komisją w kontekście procedury administracyjnej i ochrony danych osobowych. Jego zdaniem orzeczenia wojewódzkich komisji zawierają tak wiele danych wrażliwych, że ich udostępnianie osobom trzecim powinno być w szczególny sposób chronione, co znajduje swój wyraz w orzecznictwie sądów administracyjnych. Konferencję zakończyła dyskusja z udziałem gości specjalnych i przedstawicieli wojewódzkich komisji z całego kraju na tematy wywołane przez prelegentów.

Sprawdź także

Kucie lepszej przyszłości

Re-demokratyzacja jako Budowanie Lepszej Przyszłości John Morijn i sędzia Igor Tuleya  Od czasu przejęcia w Polsce …