Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Otwarte spotkanie mediatorów

Otwarte spotkanie mediatorów

Wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn oraz wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj wzięli udział w otwartym spotkaniu koordynatorów ds. mediacji, mediatorów oraz przedstawicieli środowisk zainteresowanych rozwojem polubownych metod rozwiązywania sporów. Spotkanie odbyło się w siedzibie resortu sprawiedliwości.Obejmowało przedstawienie rekomendacji opracowanych przez Zespół ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów, opracowanych w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, a także prezentację nowej koncepcji ciała doradczego Ministra Sprawiedliwości w zakresie polubownego rozwiązywania sporów oraz omówienie zagadnień związanych z organizacją tegorocznego Tygodnia Mediacji, który odbędzie się w dniach 13-19.10.2014 r. Po otwarciu spotkania przez Podsekretarza Stanu Wojciecha Węgrzyna, przedstawienia odnoszących się do działalności gospodarczej postanowień rekomendacji dokonał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj, sędzia Joanna Sauter-Kunach z Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiła natomiast zawarte w nich propozycje związane z wykonywaniem zawodu mediatora. Krzysztof Partyka z Ministerstwa Gospodarki poinformował zaś uczestników spotkania o założeniach projektu ?Centra Arbitrażu i Mediacji? realizowanego przez ten resort. Nad powyższą problematyką przeprowadzono dyskusję. Pozostałe zagadnienia objęły przedstawienie przez Ministerstwo Sprawiedliwości informacji na temat projektu ?Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów? realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, prezentację dotyczącą Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji przez przedstawiciela ELSA Poland oraz dyskusję nad propozycjami współpracy między Ministerstwem Sprawiedliwości ze środowiskami zainteresowanymi rozwojem mediacji.
Wszystkie osoby zainteresowane mediacją oraz mediatorów pragnących przyłączyć się do działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, resort prosi o kontakt: mediacja@ms.gov.pl;
Ze szczegółami pracy Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów zapoznać można się pod następującymi adresami:
http://konsultacje.gov.pl/node/3537
http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Dzialalnosc+gospodarcza
http://www.pssp.org.pl/content/zespol-ds-systemowych-rozwiazan-w-zakresie-polubownych-metod-rozwiazywania-sporow
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …

Strona główna / Listy / Otwarte spotkanie mediatorów

Otwarte spotkanie mediatorów

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości uprzejmie zaprasza przedstawicieli środowisk mediacyjnych na otwarte spotkanie mediatorów na temat kształtu i roliSpołecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Celem spotkania jest wysłuchanie głosu mediatorówi osób zainteresowanych rozwojem mediacji na temat formuły działania Rady następnej kadencji, a także wymiana dobrych praktyk oraz integracja środowisk mediatorów. Spotkanie odbędzie się 21 marca 2014 r. o godzinie 11:00, w sali 501 w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11 w Warszawie. Zgłoszenia prosimy kierować poprzez formularz online. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Ponadto informujemy, że nie zwracamy kosztów dojazdu oraz udziału w spotkaniu, w tym delegacji. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące spotkania proszę kierować na adres mailowy: mediacja@ms.gov.pl.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …