Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / PAD zastąpi Sąd Najwyższy

PAD zastąpi Sąd Najwyższy

Zamieszania z Sądem Najwyższym ciąg dalszy. Wiele wskazuje na to, że sędziowie nie wskażą kandydatów na I prezesa przed 30 kwietnia, gdy kończy się kadencja Małgorzaty Gersdorf. Rzecznik SN informuje, że czasowo tę funkcję pełniłby sędzia Iwulski. Tymczasem prezydencki minister zapowiada, że tak się nie stanie, a Andrzej Duda sam wskaże p.o. pierwszego prezesa SN.
. W rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha zapowiedział zupełnie inny bieg wydarzeń. Mucha powołał się na inny zapis ustawy, art. 13a:

Jeżeli kandydaci na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie zostali wybrani zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie powierza wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wskazanemu przez siebie sędziemu Sądu Najwyższego. 

Zgodnie z tym artykułem sędzia wskazany przez prezydenta ma zwołać Zgromadzenie Ogólne i przeprowadzić wybory kandydatów na stanowisko I prezesa SN.

W rozmowie z „DGP” prezydencki minister stwierdził zresztą: – Ze zdziwieniem i zaskoczeniem przyjmuję treść komunikatu rzecznika prasowego SN (…). Jeśli kandydaci na I prezesa nie zostali wskazani, to prezydent niezwłocznie powierza wskazanemu przez siebie sędziemu pełnienie obowiązków I Prezesa SN

A zatem, zgodnie z zapowiedziami Pawła Muchy, 30 kwietnia za sterami SN na jakiś czas nie zasiądzie Iwulski, tylko wskazany przez prezydenta sędzia.

Odwołanie terminu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego zwołanego na 21 kwietnia 2020 r.
16 kwietnia 2020 r.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną na obszarze RP, obowiązki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia pracowników wynikające z Kodeksu Pracy, jak również zważywszy na niezbędność wprowadzenia do polskiego porządku prawnego takich regulacji jak wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów sądowych, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego zwołane w celu wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na dzień 21 kwietnia 2020 r. zostało odwołane.

W Zarządzeniu Pierwszego Prezesa SN stwierdzono, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN będzie mogło być zwołane po ustaniu zakazów lub ograniczeń w zakresie bezpośredniego kontaktowania się obywateli w stanie epidemii lub w stanie zagrożenia epidemicznego.

Komunikat
Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

W związku z doniesieniami „Rzeczpospolitej” na temat rzekomego konfliktu wśród sędziów Sądu Najwyższego co do zasadności przekładania terminu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, którego celem ma być wyłonienie 5 kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i postawy Pierwszej Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf, która „ma mieć tego dość” uprzejmie informuję, że wyłączną przyczyną przekładania terminu Zgromadzenia jest zagrożenie epidemiczne.

Obecnie w Sądzie Najwyższym odwołane są wszystkie rozprawy i posiedzenia, rozpoznawane są jedynie sprawy uznane za pilne. Sędziowie i asystenci sędziów pracują zdalnie, praca sekretariatów odbywa się w ograniczonej obsadzie kadrowej. Stan taki trwa od 16 marca br. i na podstawie ostatniego zarządzenia Pierwszej Prezes ma trwać do 4 maja.

Sąd Najwyższy nie dysponuje urządzeniami, które pozwoliłyby na przeprowadzenie posiedzenia Zgromadzenia zdalnie, zwłaszcza zaś niemożliwe jest przeprowadzenie w ten sposób tajnego głosowania. Zwołanie do Sądu Najwyższego 97 sędziów, którzy zamieszkują w różnych częściach kraju, a ich średnia wieku powoduje zwiększenie zagrożenia, wiążę się ze znacznym ryzykiem zarażenia koronawirusem. Oznaczałoby to nie tylko osobiste niebezpieczeństwo dla sędziów i pracowników, ale także ustanie działalności Sądu Najwyższego. W tej sytuacji u podstaw decyzji Pani Pierwszej Prezes leżało ważenie wartości, z jednej strony – wskazanie kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa, z drugiej – bezpieczeństwo sędziów i pracowników SN. Pani Prezes, kierując się również wnioskami sędziów uznała, że obecnie najważniejsze jest bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości funkcjonowania Sądu.

Na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym po 30 kwietnia 2020 r. obowiązki Pierwszego Prezesa przejmie Prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą na stanowisku sędziego i w sytuacji, którą będzie można uznać za bezpieczną zwoła Zgromadzenie Ogólne. Nie ma wobec tego, żadnego zagrożenia dla funkcjonowania Sądu Najwyższego.

Nie są mi znane jakiekolwiek konflikty między sędziami związane z tą kwestią. Kontakty między sędziami SN są obecnie z natury rzeczy ograniczone i nie można wykluczyć różnych poglądów w omawianej materii, zwłaszcza wśród osób, które widzą się w roli potencjalnych kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa, te różnice poglądów jednak nie wpływały na decyzje Pierwszej Prezes SN o przekładaniu terminów Zgromadzenia.

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

Sprawdź także

PiSIzby SN, to nie sądy

Dwoje sędziów zostało pozbawionych prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenia w ich sprawach wydała Izba …