Strona główna / Listy / „Palestra” ma 100 lat

„Palestra” ma 100 lat

Pierwszy numer „Palestry” w 2024 r. rozpoczyna obchody 100-lecia Pisma Adwokatury Polskiej.

Wstęp redaktora naczelnego adw. dr. Michała Bieniaka:

Nasze pismo kilkakrotnie powstawało i się odradzało. Po raz pierwszy „Palestra” ukazała się w 1910 roku we Lwowie. Jej redaktorem był wówczasadw. Anzelm Lutwak. To jej wcielenie nie trwało długo, dlatego za początek pisma uznaje się rok 1924, kiedy w marcu ukazał się pierwszy numer „Palestry” jako organu adwokatury warszawskiej. Okres stalinizmu nie był dla niej łaskawy i przedwojenna „Palestra” odrodziła się dopiero w 1956 r., najpierw jako „Biuletyn Naczelnej Rady Adwokackiej”, a od 1957 r. – ponownie pod jej historycznym tytułem.

Nie sposób wymienić wszystkich znakomitych autorów publikujących na łamach naszego czasopisma. Wiele wybitnych osobistości pełniło również funkcję redaktora naczelnego „Palestry”, żeby wspomnieć chociażby Stanisława Cara, Adama Chełmońskiego czy Czesława Jaworskiego. W tym miejscu nie można też nie wspomnieć o tragicznie zmarłym Stanisławie Mikke, najdłużej urzędującym redaktorze naczelnym tego miesięcznika.

Tradycja jest więc długa i wspaniała, i ten rok będzie okazją do jej świętowania. Będziemy się więc starali uczcić tę rocznicę w sposób należyty, o szczegółach informując Państwa w kolejnych miesiącach.

„Palestra” istnieje jednak tak długo również dlatego, że – podobnie jak Adwokatura – zachowując swój dorobek, potrafiła dostosowywać się do zmieniającego się nieustająco świata. Nadal, jako jej redakcja, staramy się to czynić.

Pierwszą zmianę już – być może – Państwo dostrzegliście. Ten numer „Palestry” ukazuje się w nowej szacie graficznej, nawiązującej do jej jubileuszu. Będzie ona nam towarzyszyła przez cały ten rok.

Życie prawnicze przyspiesza. Mamy dużo mniej czasu na lekturę czasopism drukowanych oraz na pozyskiwanie informacji niezbędnych w codziennej pracy. Dlatego, jeszcze w tym roku, odnajdziecie Państwo nasz adwokacki miesięcznikw elektronicznych systemach informacji prawnej.

Nasze środowisko jest coraz bardziej zróżnicowane. Coraz mniej jest prawników uniwersalnych, zajmujących się wszystkimi dziedzinami prawa. Tego zjawiska też nie będziemy ignorować i po dobrym przyjęciu zeszłorocznych numerów tematycznych, poświęconych postępowaniu cywilnemu oraz prawu nieruchomości, planujemy ten projekt kontynuować i w 2024 roku przekazać Państwu do rąk kolejne numery tego rodzaju.

W końcu chcemy jako pismo naukowe oraz środowiskowe inspirować dyskusję na tematy istotne dla środowiska adwokackiego, poprzez organizację debat (pierwsza miała miejsce w ubiegłym roku) oraz współorganizację konferencji naukowych.

Sprawdź także

Egzamin komorniczy

W piątek (12.04.br.) zakończył się egzamin komorniczy. Wnioski o dopuszczenie do sprawdzianu złożyło 91 aplikantów …