Finansowanie pomostowe

Bracia mniejsi cierpią

Policjanci i samorządowcy, którym leży na sercu los niechcianych zwierząt, licznie przybyli na dwa kolejne zorganizowane przez Izbę seminaria poświęcone ochronie zwierząt. Dzięki konsekwentnym działaniom NIK już przyczyniła się do istotnej poprawy bytu zwierząt. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przypomniał kontrole przeprowadzone w ostatnich latach poruszające problematykę bezdomnych zwierząt i przedstawił rekomendacje Izby w tym obszarze.

Seminaria miały na celu przybliżenie aktualnej wiedzy z zakresu prawa karnego i administracyjnego, które zarówno policjanci jak i samorządowcy wykorzystują w codziennej pracy. Między innymi do ich obowiązków należy przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu popełnienia przestępstw na zwierzętach czy asysta przy interwencjach dotyczących znęcania się nad zwierzętami.

Prezes Krzysztof Kwiatkowski rozpoczynając seminaria opowiedział o kontrolach NIK odnoszących się do „Przestrzegania praw zwierząt” i „Wykonywania zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt”. Wówczas sformułowanych zostało szereg wniosków de lege ferenda, m.in. wprowadzenie ustawowego obowiązku rejestracji i znakowania psów czy też zmiana art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, poprzez zaliczenie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi do aktów prawa miejscowego. Izba wnosiła też o uchylenie zapisów art. 7a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku dotyczących „ochrony przed bezdomnymi zwierzętami” oraz o zamieszczenie w ww. ustawie precyzyjnej definicji schroniska. Dzięki współpracy z parlamentarzystami udało się zmodyfikować katalog zawarty w art. 11 Ustawy o ochronie zwierząt, który do tej pory był katalogiem zamkniętym.

– Obecnie rozszerzono go o możliwość sterylizacji zwierząt posiadających właściciela – tłumaczył na spotkaniu prezes Krzysztof Kwiatkowski. – Dużo gmin wcześniej decydowało się wesprzeć takie działanie, ale bez delegacji ustawowej. Zdarzało się, że wojewodowie wydawali uchylenia nadzorcze, które całkowicie zamykały tę formę wsparcia. To z kolei powodowało lawinowy przyrost liczby szczeniąt. Po tym, jak katalog uzyskał charakter otwarty, każda gmina (w zależności od pomysłów, finansów, specyfiki) może wprowadzać własne projekty ograniczające populację zwierząt bezdomnych – także sterylizować zwierzęta, których właściciele wyrażają na to zgodę. – W ten sposób został zrealizowany jeden z najważniejszych wniosków pokontrolnych NIK – nie ukrywał dumy prezes Krzysztof Kwiatkowski. Cały zapis na stronie NIK

Sprawdź także

Gdy MSZ milczy, działa RPO

PO interweniuje w sprawie Poczobuta, chce wyjaśnień od ambasadora RP w Mińsku Andrzej Poczobut przebywa …