Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Pamiętajmy o Katyniu

Pamiętajmy o Katyniu

Czy Pan Redaktor mógłby monitorować przebieg skargi rosyjskiego Memoriału do ETPC w Strasburgu. Jak wiadomo rosyjski Sąd Najwyższy oddalił skargę stowarzyszenia obrony praw człowieka Memoriał na decyzję Moskiewskiego Sądu Miejskiego w sprawie utajnienia postanowienia Głównej Prokuratury Wojskowej o umorzeniu śledztwa katyńskiego. Organizacja już zapowiedziała, że zaskarży orzeczenie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Szef polskiej sekcji Memoriału Aleksandr Gurianow zapowiedział, że Memoriał zaskarży dzisiejsze orzeczenie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Odwoła się od niego również do prezesa Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej. Gurianow przypomniał, że w Strasburgu jest już skarga Memoriału na odmowę rehabilitacji przez rosyjski wymiar sprawiedliwości ofiar zbrodni katyńskiej.
Jeżeli można chciałbym przypomnieć kilka faktów. Śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej zostało umorzone w 2004 roku i do dziś nie wiadomo, na jakiej podstawie. Część materiałów zbieranych przez 14 lat przez rosyjskich prokuratorów została opieczętowana klauzulą tajności, podobnie jak treść orzeczenia o umorzeniu śledztwa. Odtajnienia dokumentów domaga się stowarzyszenie Memoriał. Jego przedstawiciele uważają za niezgodne z prawem kolejne decyzje: Prokuratury Wojskowej i Komisji Międzyresortowej do Spraw Ochrony Tajemnic Państwowych, podtrzymujące klauzulę tajności na śledztwie katyńskim. Sprawę badał Moskiewski Sąd Miejski i w listopadzie oddalił skargę Memoriału.
Z wniosków Stowarzyszenia przedstawianych we wcześniejszym postępowaniu wynika, że istotną rolę w utajnieniu orzeczenia o umorzeniu śledztwa odegrała Federalna Służba Bezpieczeństwa. To FSB miało wskazać prokuratorom, które dokumenty zawierają tajemnice państwowe.
Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej zajmował się tą sprawą już drugi raz. W 2009 roku odsyłając skargę Memoriału do ponownego rozpatrzenia sędziowie zwrócili uwagę swoim kolegom z sądu niższej instancji, że orzeczenia należy wyczerpująco merytorycznie uzasadniać. Zdaniem przedstawicieli Stowarzyszenia, Moskiewski Sąd Miejski nie zastosował się do tych zaleceń. Od maja ubiegłego roku trwa proces odtajniania dokumentów śledztwa katyńskiego. Rosja do tej pory odtajniła i przekazała Polsce prawie 70 procent dokumentacji. Aleksandr Gurianow ze stowarzyszenia Memoriał uważa, że to kroki w dobrym kierunku. Pełna dokumentacja liczy 183 tomy akt.
Przybysław Przybylski, Poznań

Sprawdź także

Poeta adwokatem

Spotkanie z autorami książki „Brzechwa. Poeta w Adwokackiej Todze” „Brzechwa. Poeta w Adwokackiej Todze” to …