Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Państwowy egzamin notarialny

Państwowy egzamin notarialny

W dniach 5 ? 7 września 2017 r. odbędzie się egzamin notarialny. Egzamin przeprowadzany będzie przez 8 komisji egzaminacyjnych powołanych przez ministra sprawiedliwości: po jednej w Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz po dwie w Poznaniu i Warszawie. W skład każdej z komisji egzaminacyjnej wchodzi 7 osób: 4 przedstawicieliministra sprawiedliwości, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz 1 pracownik naukowy, naukowo dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 6 godzin. W dniach 5 i 6 września 2017 r. zdający będą rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, natomiast 7 września 2017 r. – zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny.
Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich zdających – przygotowane zostały przez zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele ministra sprawiedliwości oraz przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego złożyły 493 osoby. Zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych ? według własnego wyboru ? pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdający, którzy zdecydowali się na rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, będą korzystali z odpowiednio przygotowanych własnych laptopów, spełniających wymagania techniczne ogłoszone przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnych. Podczas rozwiązywania zadań w trakcie egzaminu notarialnego, zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Sprawdź także

Rządzi prawo kaduka

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie …