Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Paralela z Dudą uwłacza KRN

Paralela z Dudą uwłacza KRN

List otwarty Krajowej Rady Notarialnej do przedstawicieli polskiej
sceny politycznej i mediów

Krajowa Rada Notarialna zwraca się do Państwa z apelem o powstrzymanie się od używania określenia „notariusz kogoś lub czegoś” w odniesieniu do działań polityków, szczególnie w kontekście rozpoczynającej się kampanii prezydenckiej.

Zasięg Notariatu Łacińskiego na świecie

Posługiwanie się tym określeniem jest krzywdzące zarówno dla samej instytucji notariatu, jak i polskich notariuszy oraz przyczynia się do budowania nieprawdziwego wizerunku osób wykonujących ten zawód.
Notariusz realizuje powierzone przez Państwo zadania publiczne nierozerwalnie związane z przymiotami bezstronności i zaufania publicznego. Przekazywanie lub chociażby sugerowanie opinii publicznej, że notariusz działa bezrefleksyjnie lub, co gorsze, w czyimkolwiek interesie i podpisuje dokumenty, kierując się interesem jednej ze stron, godzi nie tylko w nas i nasz zawód, ale także w prestiż państwa, które powołało notariuszy do pełnienia roli gwarantów bezpiecznego obrotu prawnego.
Notariusz obowiązany jest dokonywać czynności zawodowych zgodnie z prawem, według najlepszej wiedzy oraz ze szczególną starannością. Z ustawy – Prawo o notariacie wynika wprost, że obowiązkiem notariuszy jest ochrona interesów wszystkich stron zaangażowanych w dokonywaną czynność.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, trudno nie zgodzić się, że określenie „notariusz kogoś lub czegoś” jest całkowicie nieuprawnione i wypacza obraz tego zawodu. Być może jest ono efektowne i dlatego od co najmniej kilku lat pojawia się w wypowiedziach niektórych polityków.
W dniu 10 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Przed nami intensywna kampania. W imieniu środowiska notarialnego zwracamy się do Państwa z apelem, aby przy okazji walki o poparcie wyborców nie dopuścić do dyskredytowania dobrego imienia poszczególnych grup wyborców, w tym wypadku notariuszy.
Krajowa Rada Notarialna

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …