Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Patologia nieletnich

Patologia nieletnich

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu organizuje 29.03.2011 r. Międzynarodową Konferencję Naukową na temat ?Patologie wśród nieletnich w aspekcie międzynarodowych regulacji prawnych?. Konferencja skierowana jest do studentów, pracowników naukowych, osób praktycznie zajmujących się problemami nieletnich, organów administracji publicznej mających w swym zakresie kompetencji nadzór i kontrolę nad statusem prawnym nieletnich. Organizatorzy zamierzają podjąć dyskusję opartą na doświadczeniu zarówno środowisk naukowych, jak i doświadczeniach praktyków na temat patologii występujących wśród nieletnich. Sądzimy, że problem jest szczególnie ważny, ze względu na ostatnie wydarzenia związane z dopalaczami, ale również w związku z coraz częściej obniżającą się granicą tzw. dorosłości i związanym z tym problemem prostytucji wśród nieletnich, rozbojów czy problematyki tzw. eurosierot. Wynik obrad zostanie opublikowany w postaci monografii.
Organizatorzy tj. WPiA WSPiA im. Mieszka I nie pobierają opłat za udział w konferencji. Osoby zainteresowane zaprezentowaniem referatu powinny zgłaszać swój udział wraz z tematem wystąpienia do sekretariatu WPiA WSPiA im. Mieszka I do dnia 26.03.2011 r.
Prelegenci : 1. Justyna Piekarska ? Kurator sądowy ?Rola kuratora rodzinnego w postępowaniu w sprawach nieletnich? 2. Barbara Zatorska ? Dyrektor Wydziału kształcenia Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Poznaniu. ?Sytuacja dzieci i młodzieży rodziców migrujących?. 3. Starszy aspirant Dariusz Nowak ? Wydział Prewencji KWP w Poznaniu. ?Patologie wśród dzieci i młodzieży w woj. wielkopolskim? 4. Ks. Waldemar Twardowski ? Kierownik Ośrodka Uzależnień w Wierzenicy. ?Leczenie młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych?. 5. Dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Pobiedziskach. ?Rola schroniska dla Nieletnich w procesie diagnostycznym i resocjalizacyjnym.? 6. Dyrektor Zakład Poprawczego w Poznaniu Sebastian Dec ?Formalno-prawne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej w zakładzie poprawczym? 7. Prof. zw. dr hab Józef Podgórecki „Komunikacja społeczna- próby zastosowań nie tylko w humanistyce” 8. Dyrektor Domu Młodzieży w Poznaniu ? Edyta Szwarc 9. Dr Sawicki „Prawokarna odpowiedzialność nieletnich w ustawodastwie polskim- próba oceny i kierunki zmian”. 10. Dr Piotr Marchwicki 11. Teresa Dunajska

Sprawdź także

RPO u Marszałka

4 grudnia 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek rozmawiał z marszałkiem Sejmu RP X …