Strona główna / Aktualności / PE dyscyplinuje Polskę

PE dyscyplinuje Polskę

Parlament Europejski przyjął kolejną rezolucję w sprawie rzekomego transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów w krajach europejskich przez CIA. Parlament wyraził ubolewanie z powodu niewdrożenia zarówno przez Radę, Komisję, rządy państw członkowskich, krajów kandydujących i krajów stowarzyszonych, NATO i władze USA…zaleceń zawartych w rezolucji z 11 września 2012 r. dotyczącej tej problematyki.
W ocenie Parlamentu Europejskiego brak działań w tym zakresie umożliwił dalsze łamanie praw człowieka w ramach realizacji polityki zwalczania terroryzmu przez UE i USA. Parlament Europejski ponowił apel do poszczególnych krajów o podjęcie konkretnych działań.
W wezwaniu skierowanym do Polski Parlament Europejski zwrócił się o ?kontynuację śledztwa w warunkach większej przejrzystości, a zwłaszcza o przedstawienie dowodów na konkretne podjęte działania, o umożliwienie pełnomocnikom ofiar ich faktycznego reprezentowania poprzez udzielenie im prawa dostępu do wszelkich mających związek ze śledztwem utajnionych materiałów oraz przestrzeganie ich prawa do powoływania się na zgromadzone materiały?.
?Z zadowoleniem przyjęliśmy rezolucję Parlamentu? ? mówi dr Adam Bodnar, wiceprezes HFPC. Fundacja od kilku lat prowadzi Program Obserwatorium działalności CIA na terytorium Polski. ?Jednak należy pamiętać, że śledztwo w sprawie więzień CIA w Polsce trwa już od kilku lat i wciąż nie doczekaliśmy się żadnych efektów? ? dodaje dr Bodnar.
Parlament Europejski wezwał również władze polskie do ?wniesienia oskarżenia przeciwko wszelkim podmiotom państwowym zamieszanym w tę sprawę” oraz do ?pełnej współpracy z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w związku ze sprawami al-Nashiri przeciwko Polsce i Abu Zubaydah przeciwko Polsce?.
Tekst rezolucji dostępny jest na stronie internetowej HFPCz.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …