Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Pełna inwigilacja niedopuszczalna

Pełna inwigilacja niedopuszczalna

Naczelna Rada Adwokacka opracowała opinię do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. W ocenie NRA, zaproponowane w projekcie rozwiązania będą prowadzić do poważnych ograniczeń prawa do prywatności, tajemnicy korespondencji oraz zasady autonomii informacyjnej. Ponadto NRA nie zgodza się
ze stwierdzeniem zawartym w uzasadnieniu opiniowanego projektu, iż ma on na celu dostosowanie stanu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r., wydanego w sprawie pod sygn. akt K 23/11. Projekt ten bowiem tylko w niektórych aspektach odnosi się do wspomianego orzeczenia TK. Zdaniem NRA, poselski projekt nowelizacji ustawy o Polisji w zasadzie stanowi powtórzenie propozycji przedstawionych w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, procedowanym przez Parlament poprzedniej kadencji i krytycznie opiniowanym wówczas przez Naczelną Radę Adwokacką. Poselski projekt wprowadza też nowe rozwiązania w stosunku do senackiego projektu, które zdaniem NRA ograniczają standardy ochrony praw i wolności obywatelskich, a nie wynikają z konieczności wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wydanego w sprawie pod sygn. akt K 23/11.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …