Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Perspektywy mediacji

Perspektywy mediacji

Przed Międzynarodowym Dniem Mediacji, który przypada 27 października W Warszawie zorganizowano konferencję ?Mediacja w Polsce ? stan i perspektywy?. Konferencja rozpoczęła się w środę 19 października 2011 r., o godz. 10.30 w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II przy stołecznym Placu Bankowym. Odczytano list K. Kwiatkowskiego, ministra sprawiedliwości.
Przytaczamy tytuły referatów oraz paneli dyskusyjnych , które najlepiej oddają charkter, tej wciąż w Polsce niedocenianej instytucji prawa: ?Psychologiczne i socjologiczne bariery mediacji w Polsce?; ?Mediacja w Polsce ? stan i perspektywy?; ?Kształtowanie pozycji mediatora w świetle doświadczeń światowych?; ?Standardy i certyfikacja mediatorów?; ?Kontakty mediatora z sądem?; ?Jakie działania legislacyjne i organizacyjne należy podjąć, aby zachęcić sędziów i inne organy procesowe do szerszego korzystania z mediacji ? czy potrzebna jest ustawa o mediacji:?; ?Mediacja metodą przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży??
Podczas poznańskich obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji warto postarać się o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania i zgłaszane wątypliwości. Być może wtedy zmieni się podejście Polaków do mediacji
Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski z powodu obowiązków służbowych nie mógł wziąć w niej osobistego udziału. Do uczestników spotkania skierował jednak specjalne wystąpienie.
Mediacja od 13 lat funkcjonuje w polskim prawie karnym, od 10 lat w sprawach nieletnich i od 5 lat w prawie cywilnym. Wpisała się już w polski wymiar sprawiedliwości, ale w dalszym ciągu jej sprawne funkcjonowanie i możliwość efektywnego wykorzystania w rozwiązywaniu sporów wymaga szerszego upowszechnienia w społeczeństwie. Od momentu wprowadzenia mediacji do polskiego systemu prawnego, rokrocznie coraz większa liczba spraw kierowana jest do mediacji. W dalszym ciągu jednak liczba ta nie jest satysfakcjonująca. – Mediacja jest dobra dla każdego, kto chce rozmawiać o sporze. Daje ona bowiem możliwość zachowania dobrych relacji przez strony, a w konsekwencji daje możliwość dalszej współpracy. Pomaga w nawiązaniu dialogu z drugą stroną sporu, daje możliwość wypowiedzenia się, a także daje szanse takiego rozwiązania konfliktu, które będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Lepszy jest dialog, niż przerzucanie się argumentami. Lepsze jest zrozumienie i wspólne poszukiwanie rozwiązań, niż walka o swoją rację. A to właśnie gwarantuje mediacja ? mówi Krzysztof Kwiatkowski.
Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu miesięcy podejmuje działania mające na celu upowszechnianie mediacji, przekonywanie nieprzekonanych, popularyzowanie zasad jej prowadzenia oraz m.in. wskazuje na korzyści finansowe związane ze stosowaniem mediacji. Utworzona została ogólnopolska sieć koordynatorów do spraw mediacji, prowadzona jest strona internetowa dotycząca mediacji, na której zamieszczane są informacje także o mediacji na świecie. W ubiegłym roku Ministerstwo Sprawiedliwości wydało informator dotyczący problematyki ADR oraz praw pokrzywdzonego w procesie karnym (nakład 500.000 egzemplarzy) oraz ulotki propagujące mediację jako alternatywną metodę rozwiązania sporu (375.000 sztuk). W 2011 r. ruszyła, zorganizowana przez resort, ogólnopolska kampania medialna dotycząca mediacji. Działania popularyzujące mediację prowadzone są na poziomie sądów okręgowych na terenie całego kraju. W ramach realizacji projektu unijnego od października tego roku prowadzone są szkolenia z zakresu alternatywnego rozwiązywania sporów dla sędziów, mediatorów i pracowników punktów obsługi interesantów w sądach wszystkich szczebli.

Sprawdź także

Żaden TSUE, rządzi Radzik

Sędzia Igor Tuleya nie może wrócić do pracy, mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Taką decyzję …