Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Pięć lat czeka na wyrok

Pięć lat czeka na wyrok

Polski rząd czeka kolejna porażka w Strasburgu, a to za sprawą sądu w Poznaniu, który przez pięć lat nie może wydać wyroku wobec obywatela Francji. Zakazano mu opuszczać Polskę i cały ten czas czeka co zrobi poznańska Temida.

W tej sprawie Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu wniosła 23 grudnia 2005 r. akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Poznaniu. Sprawa w Sądzie Rejonowym trwa już blisko 5 lat a obecnie rozpoczęła się od początku (sygn. akt: III K 475/08 Sąd Rejonowy Stare Miasto w Poznaniu). W sprawie od ponad 5 lat utrzymywany jest wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci zakazu wyjazdu z Polski, połączony z zatrzymaniem paszportu (obok tego stosowano także inne środki).
O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy poznańskiego adwokata Jarosława Ladrowskiego ( na fotografii) , obrońcę oskarżonego Francuza:
– Wobec osoby, co do której stosowano najsurowsze środki zapobiegawcze (blisko roczny areszt, następnie zaś zakaz wyjazdu z Polski, zabezpieczenie majątkowe), sprawa powinna być rozpoznana bez zbędnej zwłoki. Utrzymanie zaś- wieloletniego środka w postaci zakazu wyjazdu z Polski, stanowi naruszenie art.2 Protokołu nr 4 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W sprawie składałem wielokrotnie wnioski o uchylenie tego środka do Sądu. Jest on jednak nadal utrzymywany. W sprawie złożyłem skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Skarga została przyjęta. Trybunał skierował wystąpienie do Rządu Polski. W wystąpieniu Trybunał wskazał rozstrzygnięcia w podobnych sprawach, które są korzystne dla mojego Mandanta. Rząd Polski ma termin do zajęcia stanowiska, w tym możliwość zawarcia ugody do 6 listopada 2010r. W przypadku braku porozumienia stron, sprawa zostanie skierowana do rozpoznania przez Trybunał. Przegrany dodatkowo poniesie także koszty postępowania. Jednocześnie Trybunał, mając na względzie fakt, że wnoszący skargę jest obywatelem francuskim, zaprosił Rząd Francji do zajęcia stanowiska. Uzupełniająco podaję, że Mandant mój nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i ma nadzieję na szybkie i sprawiedliwe zakończenie procesu.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …