Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Pierwszy smak wolności

Pierwszy smak wolności

Zaczęło się 30 lat temu…Choć nie milkną dyskusje o tym, czy pamiętne wybory 4 czerwca 1989 były kolejnym epizodem dogorywającej PRL, czy początkiem nowej, wolnej Polski – bez wątpienia to jedna z najważniejszych dat współczesnej historii kraju i Europy. W uroczystościach rocznicowych bierze udział prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Już w przeddzień 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. Krzysztof Kwiatkowski uczestniczył w uroczystym odsłonięciu tablicy na gmachu Banku Zachodniego przy ul. A. Fredry 6 w Warszawie.


Prezes NIK składa hołd przed tablicą upamiętniająca wybory 4 czerwca

To tu 30 lat temu mieściła się siedziba Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, organizacji jednoczącej startujących do parlamentu kandydatów opozycji. Wynegocjowany przy Okrągłym Stole parytet przewidywał objęcie wolnymi wyborami 35% (161) mandatów do Sejmu – i dokładnie tyle reprezentanci KO „Solidarność” zdobyli.

Po wyborach Komitet Obywatelski „S” nie był już potrzebny, a parlamentarzyści opozycji demokratycznej zawiązali Obywatelski Klub Parlamentarny. Jednak to KO „Solidarność” był siłą, która koordynowała pierwszą w całych dziejach Polski obywatelską, pozapartyjną kampanię wyborczą.

Parytet dotyczył wyłącznie wyborów do Sejmu. Senat, przywrócony na mocy umów okrągłostołowych, wybierany był w wyborach całkowicie wolnych.
Obchody rocznicy wyborów, czyli Święto Wolności i Solidarności, w różnych formach i w różnych miastach organizowane są już od soboty 1 czerwca i potrwają do piątku 7 czerwca.

Sprawdź także

Prawica broni smogu

Wyborcza.pl ujawnia, że Prokuratura Ziobry bierze smog w obronę. Będzie chronić skarb państwa przed pozwami …