Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Pies przewodnik nie płaci w PKP Intercity

Pies przewodnik nie płaci w PKP Intercity

Od 26 kwietnia osoby z niepełnosprawnością są zwolnione z opłat w pociągach PKP Intercity za certyfikowane psy asystujące. PKP Intercity potwierdziło, że dotyczy to także psów przewodników osób niewidomych, które mają status psa asystującego. Jest to realizacja postulatu podnoszonego przez HFPC od 2016 roku. W regulaminie
PKP Intercity pies przewodnik wskazany był jako jeden z rodzajów psa asystującego. Regulamin zastrzegał jednocześnie, że zniżka na przejazd przysługiwała wyłącznie w stosunku do psa przewodnika, co oznacza, że ze zniżki mogły skorzystać tylko osoby niewidome. Przy czym uprzywilejowanie posiadaczy psów przewodników było konsekwencją przepisów ustawowych. Już w 2016 roku HFPC zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwracając uwagę na brak obiektywnego uzasadnienia dla zróżnicowania opłat za psa przewodnika i pozostałe rodzaje psów asystujących. Wskazywaliśmy, że zniżka przysługuje tylko osobie korzystającej z psa przewodnika, pomijając inne kategorie psów asystujących, które ułatwiają osobie z niepełnosprawnością aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Chodzi tu także o psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, psa sygnalizującego osoby głuchej i niedosłyszącej, psa sygnalizującego atak choroby (np. epilepsji, chorób serca). Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w odpowiedzi na nasz list wskazywało, że umożliwienie wszystkim psom asystującym jazdy za darmo jest ?niepożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa finansów publicznych państwa?. Jednak dane uzyskane przez HFPC wykazują, że ten argument nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości ? w kwietniu 2016 roku było 110 certyfikowanych psów asystujących. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych już w 2016 roku poparł postulat HFPC, argumentując, że każdy pies asystujący jest niezbędny osobie, która korzysta z jego pomocy. Pomimo interwencji Pełnomocnika rząd nie podjął odpowiednich kroków w celu zmiany przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Spółka PKP Intercity wprowadziła jednak zmiany do Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt. Od 26 kwietnia osoby z niepełnosprawnościami są uprawnione do bezpłatnego przewozu psa asystującego. HFPC zwróciła się do spółki z prośbą o wyjaśnienie, czy zmiany obejmują wszystkie rodzaje psów asystujących, w tym psy przewodniki. W odpowiedzi PKP Intercity wyjaśniło, że ?podjęło decyzję handlową o zwolnieniu wszystkich osób niepełnosprawnych z opłaty za przewóz tego rodzaju psów [asystujących]?. Przy czym przewoźnik zastrzegł, że osoby korzystające z pomocy psa przewodnika, który nie jest jednocześnie psem asystującym, nadal powinny kupować odrębny bilet ze zniżką dla psa przewodnika. Choć nie rozwiązuje to systemowego problemu i nie zmienia przepisów ustawy, to decyzja PKP Intercity jest krokiem w dobrą stronę i ułatwi osobom z niepełnosprawnościami swobodne przemieszczanie się.

Sprawdź także

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu Łukasz …