Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / „Biorą się” za adwokaturę

„Biorą się” za adwokaturę

Odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Prezydium NRA podjęło uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego NRA. Tematem posiedzenia będzie omówienie działań organów Adwokatury w związku z postępowaniem w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. akt K 6/22. Sprawa dotyczy wniosku grupy posłów o zbadanie konstytucyjności przynależności do izby adwokackiej bądź radcowskiej na podstawie miejsca siedziby kancelarii lub zamieszkania.

Gościem Prezydium NRA był adw. Aleksander Gut, dziekan ORA w Krakowie, z którym rozmawiano o inwestycji dotyczącej Klubu Adwokata, która powstaje przy krakowskiej izbie adwokackiej.

Gościem Prezydium NRA był adw. dr Paweł Blajer, koordynator ds. mediów i komunikacji NRA. Pan Mecenas przedstawił Prezydium NRA propozycje działań związanych ze strategią zarządzania kryzysem wizerunkowym.

Gośćmi Prezydium NRA byli: adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD oraz wiceprezesi WSD adw. Małgorzata Tyszka-Hebda i adw. Piotr Zięba. Omówiono zasady przyznawania diet dla członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców za wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym oraz innych spraw dotyczących sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych. Podjęto projekt uchwały NRA w sprawie zasad przyznawania diet za czynności w postępowaniu dyscyplinarnym. Projekt zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu plenarnym NRA.

Gościem Prezydium NRA była adw. Maria Janik, przewodnicząca komisji edukacji NRA, która przybliżyła szczegóły akcji edukacyjnej „Adwokaci Rozjaśniają Prawo”.

Gościem Prezydium NRA był adw. Michał Szpakowski, przewodniczący komisji informatyzacji NRA. Pan Mecenas przedstawił stan wdrażania kolejnych modułów w e-soa.

Prezydium omówiło sprawy finansowe, które przedstawił adw. Przemysław Rosati. Prezydium podjęło stosowne decyzje.

Sprawy osobowe przedstawił adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA. Prezydium NRA podjęło uchwały.

Prezydium NRA omówiło wystąpienie Ministra Sprawiedliwości dotyczące uchwały nr 54/2022 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 marca 2022 roku w sprawie Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich. Minister widzi sprzeczność z przepisami ustawy Poa w zakresie osobistego udziału w posiedzeniach rad adwokackich.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, przedstawił projekt stanowiska w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego zmiany § 13 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej w zakresie wykonywania innych zajęć, poza zajęciami wynikającymi z odbywania aplikacji.

Prezydium NRA omówiło sprawy organizacyjne posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 20-22 maja 2022 r. oraz przyjęło projekt porządku obrad posiedzenia

Sprawdź także

PiS przeciw korporacjom

Reprezentanci władz samorządu radcowskiego i adwokackiego pod przewodnictwem Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika …