Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / PiS broni T. Janeczka

PiS broni T. Janeczka

Prokurator Generalny Adam Bodnar na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2014 r., poz. 390. T.j.) skierował dzisiaj wniosek do Premiera Rzeczypospolitej Polskie Donalda Tuska o odwołanie Prokuratora Tomasza Janeczka z funkcji Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, po uzyskaniu pisemnej zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Powodem skierowania wniosku była całkowita utrata zaufania do prokuratora Tomasza Janeczka wynikająca z dotychczasowego sposobu wykonywania obowiązków oraz jego zachowania po ujawnieniu w dniu 5 czerwca 2024 r. przez portal Onet.pl informacji z istotnego dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygnaturze 3008-8.Ds.58.2024 dotyczącego zaistniałego w dniu 25 marca 2024 roku na granicy polsko-białoruskiej przekroczenia uprawnień przez pełniących służbę patrolową żołnierzy, którzy oddali strzały alarmowe w kierunku grupy migrantów  przekraczających nielegalnie granicę w sposób narażający ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 231 §1 k.k. w zb. z art. 160 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. 

Prokurator Tomasz Janeczek mając wiedzę o toczącym się postępowaniu zaniechał niezwłocznego powiadomienia Prokuratora Generalnego o tej ważnej sprawie, co pozostawało w zakresie jego obowiązków.  Po ujawnieniu wskazanej informacji dwukrotnie za pośrednictwem konta społecznościowego Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem wydał oświadczenia, w których zaprzeczył, aby posiadał wiedzę o sprawie, a także wskazał na  Prokuratora Generalnego jako odpowiedzialnego za zwiększenia zagrożenia na granicy polsko-białoruskiej oraz zarzucił Adamowi Bodnarowi, że pozbawił go możliwości realizacji swoich obowiązków, naruszając tym prawa.

Żadna ze wskazanych przez prokuratora Tomasza Janeczka okoliczności nie jest prawdziwa. 

 W § 5 Zarządzenia Prokuratora Generalnego Nr 18/24 w sprawie ustalenia zakresu czynności Prokuratora Generalnego, Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego i pozostałych Zastępców Prokuratora Generalnego, w 13 punktach określono kompetencje Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych Tomasza Janeczka. Należy do nich m.inn. – kierowanie bieżącymi sprawami jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie dotyczącym spraw wojskowych, a w szczególności wykonywanie przewidzianych w ustawach uprawnień procesowych Prokuratora Generalnego w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych. Brak jest zatem podstaw do uznania, że jako Zastępcą Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych został pozbawiony możliwości realizacji zadań związanych z tą funkcją.
 
Ponadto w aktach sprawy znajduje się dokumentu w postaci pisemnego  wniosku Dyrektora Departamentu ds. Wojskowych Prokuratury Krajowej o objęcie postępowania VIII Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygn. akt. 3008-8.Ds.58.2024 zwierzchnim nadzorem służbowym Prokuratury Krajowej, na którym  prokurator Tomasza Janeczka  wyraził zgodę na ustanowienie takiego nadzoru i decyzję opatrzył własnoręcznym podpisem, co przeczy jego twierdzeniu o nieznajomości sprawy.

Wszystkie te okoliczności powoduję, że pozostawanie prokuratora Tomasza Janeczka na tej ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa funkcji nie daje gwarancji prawidłowości realizacji zadań pionu wojskowego prokuratury, który w chwili zagrożenia na granicy polsko-białoruskiej oraz toczącej się wojny staje się kluczowy i wymaga rzetelnego oraz merytorycznego nadzoru, a także lojalnej współpracy z Prokuratorem Generalnym.

 Wniosek o odwołanie Zastępcy Prokuratora Generalnego ds.  Wojskowych został uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej.

Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk poinformował dzisiaj opinię publiczną o otrzymaniu wniosku Prokuratora Generalnego Adama Bodnara o odwołanie prokuratora Tomasza Janeczka z funkcji Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych i o skierowaniu tego wniosku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w celu uzyskania pisemnej zgody. Premier Donald Tusk stwierdził jednoznacznie, że po otrzymaniu zgody Prezydenta podejmie decyzję o odwołaniu prokuratora Tomasza Janeczka. 

Prok. Anna Adamiak
Rzecznik Prasowy
Prokuratora Generalnego

*****

Prezydent Andrzej Duda zabrał głos ws. zatrzymania trzech żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w związku z przekroczeniem ogrodzenia przez grupę migrantów. – Nie ma podstaw do odwołania prokuratora Janeczka – zapowiedział w odpowiedzi na wniosek premiera Donalda Tuska. Jak stwierdził, konieczna jest zmiana przepisów ws. możliwości działania żołnierzy, którzy wspierają funkcjonariuszy SG.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …