Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / PiS nie chce ławników z KOD

PiS nie chce ławników z KOD

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska przyjęła do tej pory ślubowanie od czterech spośród 30 nowych ławników. Zwróciła się też do marszałka Senatu z prośbą o rozważenie reasumpcji głosowania w sprawie ławników .

Pani prezes powzięła wątpliwości co do tego, czy wszystkie osoby przedstawione przez Senat jako ławnicy drugiej kadencji, spełniają ustawowe wymagania przede wszystkim nieskazitelności charakteru. W związku z tym wystąpiła do marszałka Senatu z prośbą o rozważenie reasumpcji głosowania w przedmiocie uchwały przedstawiającej ławników drugiej kadencji – powiedział PAP rzecznik SN sędzia Aleksander Stępkowski. Wskazał, że „jeśli chodzi o reasumpcję głosowania, to jest to pytanie do marszałka Senatu, ponieważ jest to uzależnione od regulaminu Senatu i sposobu procedowania”.

Na początku października ubiegłego roku Senat wybrał na czteroletnią kadencję 30 ławników Sądu Najwyższego spośród 54 kandydatur. Kandydatury zdecydowanej większości wyłonionych wtedy ławników – 26 osób – zostały zgłoszone przez Komitet Obrony Demokracji.

Na początku października ubiegłego roku Senat wybrał na czteroletnią kadencję 30 ławników Sądu Najwyższego spośród 54 kandydatur. Kandydatury zdecydowanej większości wyłonionych wtedy ławników – 26 osób – zostały zgłoszone przez Komitet Obrony Demokracji.

– Pani prezes powzięła wątpliwości co do tego, czy wszystkie osoby przedstawione przez Senat jako ławnicy drugiej kadencji, spełniają ustawowe wymagania przede wszystkim nieskazitelności charakteru. W związku z tym wystąpiła do marszałka Senatu z prośbą o rozważenie reasumpcji głosowania w przedmiocie uchwały przedstawiającej ławników drugiej kadencji – powiedział PAP rzecznik SN sędzia Aleksander Stępkowski.

Wskazał, że „jeśli chodzi o reasumpcję głosowania, to jest to pytanie do marszałka Senatu, ponieważ jest to uzależnione od regulaminu Senatu i sposobu procedowania”. – Z punktu

Jak do tej pory pierwsza prezes SN przyjęła ślubowanie od czterech ławników, to osoby pełniące swoją funkcję również w pierwszej kadencji. Natomiast od reszty tych osób, w związku z istniejącymi wątpliwościami co do spełniania przez nie ustawowych kryteriów, pierwsza prezes wystąpiła do marszałka Senatu – przekazał rzecznik.

Dodał, że w związku z tym na obecną chwilę w SN jest czterech ławników drugiej kadencji. – Natomiast orzekają jeszcze ławnicy pierwszej kadencji, którzy zostali wyznaczeni jeszcze podczas trwania swojej kadencji do konkretnych składów orzekających. Oni będą jeszcze orzekać tam, gdzie zostali wyznaczeni – zaznaczył.

Pytany, czy taka sytuacja nie będzie w dalszej perspektywie oznaczała trudności w związku z wyznaczaniem składów orzekających, sędzia Stępkowski odpowiedział, że na dłuższą metę mogłyby być takie trudności. – Ale liczymy na to, że ten problem uda się konstruktywnie

rozwiązać – zaznaczył.

Kaleta: wybór ławników powinien odzwierciedlać jakiś przekrój społeczeństwa

Jak przekazała czwartkowa „Gazeta Polska Codziennie” pismo prezes Manowskiej zostało wysłane do marszałka Senatu w środę. „GPC” napisała, że w piśmie tym zwrócono uwagę na „daleko idące zaangażowanie polityczne” wybranych osób, które „nie daje gwarancji bezstronności”. Sędzia Stępkowski powiedział PAP, że na razie nie ma odpowiedzi w tej sprawie z Senatu.

Po październikowym wyborze ławników w mediach przywoływano wcześniejsze kontrowersyjne wpisy na portalach społecznościowych niektórych z wybranych osób, które odnosiły się do kwestii polityki.

– Wybór ławników do całego Sądu Najwyższego powinien mimo wszystko odzwierciedlać jakiś przekrój społeczeństwa – wiedzy, kompetencji, doświadczenia życiowego. A tu wybrano po prostu zwykłych działaczy z jednej z najbardziej skrajnych organizacji wspierających opozycję – mówił w październiku zeszłego roku wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Łącznie w zeszłym roku KOD zgłosił 31 kandydatów na ławników wśród wszystkich 54 zgłoszonych osób. Spośród czterech pozostałych osób wybranych na ławników dwóch zgłosiły grupy obywateli, jednego Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnowie i jednego Stowarzyszenie „Ostrów biega”.Generalnie ławnicy uczestniczą w Sądzie Najwyższym w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych oraz spraw dyscyplinarnych między innymi sędziów. Ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym. Udział ławników w orzekaniu przez SN oraz ich wybór przez Senat wynika z ustawy o SN obowiązującej od 3 kwietnia 2018 roku.

Sprawdź także

Sędzia M.Pilśnik uniewinniona

Nie można ścigać sędziego za orzeczenie Sędzia Marta Pilśnik. Warszawa, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, …